Външният дълг нараства с 500 млн. евро за година

През януари-април 2013 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1.963 млрд. евро

84 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Брутният външен дълг в края на април 2013 г. е 37.16 млрд. евро и намалява с 432.3 млн. евро в сравнение с края на 2012 г. В сравнение с април 2012 г. брутният външен дълг нараства с 498.4 млн. евро.

В края на април 2013 г. дългосрочните задължения са 27.121 млрд. евро, като намаляват с 41.1 млн. евро спрямо декември 2012 г., а на годишна база се повишават с 294 млн. евро. Краткосрочните задължения възлизат на 10.039 млрд. евро и намаляват с 391.2 млн. евро спрямо декември 2012 г., а на годишна база нарастват с 204.4 млн. евро (2.1%).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на април 2013 г. е 3.155 млрд. евро (7.6% от БВП). Спрямо края на 2012 г. той намалява с 218.9 млн. евро. Спрямо април 2012 г. дългът на сектор Държавно управление нараства с 425.4 млн. евро.

Външните задължения на сектор Банки са 6103.4 млн. евро (14.8% от БВП). Те се понижават с 351.3 млн. евро спрямо края на 2012 г. Спрямо април 2012 г. дългът на сектора нараства с 466.4 млн. евро. Дългът на Други сектори е 12 132.6 млн. евро (29.4% от БВП). Той се понижава спрямо края на 2012 г. със 7.2 млн. евро. Спрямо април 2012 г. дългът на сектора намалява с 39.1 млн. евро. В края на април 2013 г. вътрешнофирменото кредитиране е 15 768.3 млн. евро, което е със 145.1 млн. евро повече в сравнение с края на 2012 г. Спрямо април 2012 г. вътрешнофирменото кредитиране намалява с 354.3 млн. евро.

През януари-април 2013 г. получените кредити и депозити от нерезиденти са 1.318 млрд. евро (3.2% от БВП) при 1.859 млрд. евро (4.7% от БВП) за същия период на 2012 г. От тях за отчетния период 222.3 млн. евро са за сектор Държавно управление, 318.9 млн. евро - за сектор Банки, 315.1 млн. евро - за Други сектори, и 461.2 млн. евро са за вътрешнофирмено кредитиране.

През януари-април 2013 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1.963 млрд. евро при 1787.6 млн. евро за същия период на 2012 г.

Нетният външен дълг в края на април 2013 г. е 15 319.6 млн. евро. Той намалява със 155.5 млн. евро в сравнение с края на 2012 г. Понижението се дължи на по-голямото намаление на брутния външен дълг (с 432.3 млн. евро) в сравнение с намалението на брутните външни активи (с 276.8 млн. евро). Като процент от БВП в края на април 2013 г. нетният външен дълг възлиза на 37.1%, намалявайки с 1.9 процентни пункта спрямо края на 2012 г.

Подкрепи Economic.bg