Въртим 8.8 млрд. лв. в банкноти и монети

В България са напечатани 99.5 млн. купюри от 20 лева

520 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Общото номинално количество на парите в обращение достигна 8.83 млрд. лв. в края на март 2013 г., показват данните на Българска народна банка (БНБ). Нарастването спрямо същия период на миналата година е 566.4 млн. лв., или 6.85%. Повишението на напечатаните банкноти и изсечени монети обаче се забавя, тъй като в края на март миналата година парите в обращение отчетоха ръст от 618.2 млн. лв., или 8.08% спрямо съпоставимия период на 2011 г.

Спрямо края на 2012 г. парите в обращение намаляха със 717.8 млн. лв., или със 7.52%. "През първото тримесечие на 2013 г. динамиката на парите в обращение следваше ясно очертаната сезонна цикличност", коментират от БНБ.

В края на първото тримесечие на 2013 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.79%, а разменните монети са с дял от 2.14%. Общата стойност на банкнотите в обращение е 8.64 млрд. лв., като са напечатани 311.5 млн. банкноти. Повишението спрямо края на март 2012 г. е 12.3 млн., или с 4.12%.

С най-голям дял в общия брой на банкнотите е купюрата от 20 лева (31.93%), като в обращение са 99.5 млн. броя. Банкнотите от 100 лева са 8.98% от всички в обращение, купюрите от 50 лева са с дял от 19.55%, а тези от 2 лева са 11.76% от банкнотите в обращение.

Подкрепи Economic.bg