Възражение задейства 3 г. давност за сметките за парно

„Активни потребители” предлагат правна помощ на длъжниците на Топлофикация

10323 ~ 2 мин. четене

Тригодишната давност за погасяване на сметките за парно, се задейства само след възражение на потребителя в съда.  Съдът не следи и не присъжда служебно давността, а трябва да бъде направено възражение за давност в конкретен момент и по подходящ начин, за да бъде взето предвид, заявиха от сдружение „Активни потребители” в разпрострнена до медиите информация. .

 

                        В момента в балансите на някои от дружествата са записани активи от несъбрани вземания от неплатени сметки на клиенти с давност повече от 10 години, въпреки че Върховният касационен съд само преди два месеца ясно се произнесе, че вземанията на топлофикационните дружества са т.нар. „периодични вземания” и за тях се прилага тригодишна погасителна давност.

            Тези вземания в голямата си част са на практика несъбираеми, но остава реална възможност съдилищата да присъждат и погасените по давност суми в полза на доставчиците. Според асоциацията  „Активни потребители”, собствениците на  топлофикациите могат да решат този проблем и извънсъдебно като опростят старите вземания и да избегнат дългите и финансово обременителни съдебни процедури.

 

В случай, че топлофикационните дружества не отпишат старите вземания, асоциация „Активни потребители” ще оказва информационна и правна помощ на задлъжнелите потребители, при които е налице тригодишната погасителна давност. Във връзка с това потребителите с изтекли по давност задължения могат да се обръщат към Асоциацията за изготвяне на предложения към собствениците на съответните топлофикационни дружества за  отписване на тези задължения. Ако старите дългове бъдат отписани, това ще има оздравителен ефект за дружествата, защото при съд, той ще присъди давност за задължения над три години.

 

Действията по отписването на погасените по давност задължения, съчетани с активни мерки към актуалните задължения ще повлияе дисциплиниращо и ще повиши събираемостта на топлофикационните дружества; Ще се повиши авторитета и доверието на топлофикационните дружества пред потребителите.

 

Подкрепи Economic.bg