Windows Azure е вече в България

Благодарение на Windows Azure бизнесът ще можe да преминава към облачните технологии по свой собствен начин и темп

Microsoft обяви новите Windows Azure услуги, които опростяват създаването на приложения в облака и локалните сървъри. Чрез съчетаването на инфраструктурни и платформени услуги тези нови възможности на Windows Azure осигуряват по-голяма гъвкавост по отношение на начините, по които потребителите изграждат или прехвърлят приложения към облака.

Допълнително компанията е добавила и поддръжка за нови операционни системи, както и нови езикови библиотеки за .NET Framework, Java, PHP и Node.js, а Windows Azure ще се предлага и в нови географски райони, в това число и България.

„Хибридният облак“ – използването и изграждането на приложения, които се свързват с данни и услуги, намиращи се в различни центрове за данни – вече е реалност. Благодарение на Windows Azure бизнесът ще можe да преминава към облачните технологии по свой собствен начин и темп. Дейностите по тази промяна изискват облачно решение, което осигурява необходимата гъвкавост за различните начини, по които разработчиците могат да планират, разработват и разгръщат приложения и ИТ решения – било то локално, в облака или комбинация от двете.

Windows Azure SDK може да бъде свален от http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/

 

 

Коментари: 0