За една седмица пилешкото е поскъпнало с 1%

Данните на МЗХ показват, че поскъпването е с около 6 ст. в номинално изражение

Най-осезателно през изминалата седмица е поскъпнало пилешкото месо. Това показва последният анализ на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Той обхваща движението на цените на шестте основни хранителни продукта на дребно (захар, олио, брашно, яйца, агнешко месо и пилешко месо) в периода 21-28 ноември 2012 г. Средните за страната цени на храните са изчислени като средноаритметична стойност от цените им в големите търговски вериги (ГТВ) и в другите търговски обекти (ДТО).

Увеличение е наблюдавано и при двата вида пиле - охладено и замразено, съответно с 5 ст./кг и с 6 ст./кг. В процентно отношение скокът и при двете е с около 1%.

Лек спад на цените на дребно се наблюдава при захарта и олиото. Търговската стойност на бялата захар се е понижила с 2 ст./кг, а тази на слънчогледовото олио - с 1 ст./л. Без промяна спрямо седмицата 14-21 ноември 2012 г. са се движели цените на брашното и на яйцата - размер M и L.

По-отчетливи изменения на седмична база са забелязани при средните стойности на трите основни разфасовки на агнешкото месо - цяло агне, бут и плешка. Съответно е отбелязан скок при цялото агне и при агнешката плешка и спад при агнешкия бут. Тези раздвижвания на средните за страната цени обаче се дължат на факта, че през проучвания период е открито предлагане на месата в различни области спрямо проучваните в рамките на предходния изследван интервал.

Захар

След покачването с 1 ст./кг през предходната изследвана седмица, цената на дребно на бялата кристална захар се е понижила - с 2 стотинки до 2,26 лв./кг.

По области намаления са отбелязани както в големите, така и в малките хранителни обекти. Най-много продуктът е поевтинял в ГТВ в Бургас - с 8,7% или с 20 стотинки за килограм. Отбелязано е само едно поскъпване - в размер на стотинка, в хранителните вериги в Перник.

Олио

Леко понижение бележи средната търговска стойност на рафинираното слънчогледово олио - с 1 стотинка до 3,18 лв./л. Повечето намаления са отчетени в големите търговски вериги на регионите. Най-същественото е това в Бургас - с 9,6% или с цели 30 стотинки. В четири области е регистрирано увеличение на цената на продукта, в размер на 5 стотинки.

Брашно

Средната за страната цена на дребно на брашното тип 500 остава стабилна през периода 21-28 ноември след покачването ? в седмицата 14-21 ноември. Продуктът се е продавал средно за 1,13 лв./кг в търговската мрежа. На областно ниво са отбелязани три ценови промени - понижения с 5 стотинки в ДТО в Шумен, София и Варна.

Яйца

Без промяна продължават да бъдат и търговските стойности на яйцата размери M и L. През последната седмица малките яйца отново са вървели средно за 28 ст./бр., а големите - за 31 ст./бр.

При продукта размер M са регистрирани ценови изменения само в ГТВ в страната - в рамките на стотинка. Леки разнопосочни раздвижвания са наблюдавани при яйцата L, като най-сериозното е поскъпването с 13,8% (4 ст.) в ДТО в област Пазарджик.

Агнешко месо

Поскъпване с 49 стотинки до 13,63 на седмична база е отчетено при цената на цялото агне. Причината е, че в периода 21-28 ноември е отбелязано предлагане на продукта в Бургаска област (при това на по-високи от средните за страната цени), което е повлияло на средноаритметичната стойност на цената му. Не са регистрирани промени в нито един от изследваните региони.

Скок в по-малък размер, с 5 стотинки до 13,41 лв./кг, е наблюдаван при търговската стойност на агнешката плешка. Причината е, че през тази седмица не е отчетено предлагане на разфасовката в големите вериги във Варненския регион. Заради отбелязаното предлагане на агнешкия бут в ГТВ в областите Стара Загора, Хасково и Шумен на сравнително ниски цени пък се забелязва спад в средната му за страната цена - с 25 стотинки до 13,81 лв./кг.

И при двете разфасовки на агнешкото месо (бут и плешка) е измерено понижение с 20 стотинки в малките магазини във Варна.

Пилешко месо

През седмицата 21-28 ноември значително са се увеличили средните цени на двата вида пилешко месо - замразено и охладено. Скоковете са съответно с 6 стотинки до 4,81 лв./кг и с 5 стотинки до 5,29 лв./кг. Отново са наблюдавани резки стойностни промени в част от проучваните региони, като в по-голяма степен са се отразили тези в големите хранителни вериги.

Пиле - замразено

В 12 региона у нас се е повишила цената на замразеното пиле, предимно в големите търговски вериги. Поскъпванията варират от около 3% (15-16 ст.) до 11-12% (50-50 ст.). Най-сериозните скокове, с 12,1 на сто или с 50 ст./кг., са измерени в ГТВ в областите Русе и Разград. В четири региона е отбелязано намаление, като в най-голям размер то е в търговските вериги в Пазарджик и в Пловдив - с около 12,5% или съответно с 64 и с 66 стотинки.

Пиле - прясно, охладено

Ценовите изменения по области при охладеното пиле също са със сериозни темпове. По-съществени те са в големите търговски вериги. Там продуктът е поскъпнал в единадесет региона - с от 5 до цели 90 стотинки за килограм. Най-отчетлив е скокът в Русе, който в процентно отношение се равнява на 19,6 на сто. Регистрирани са и четири ценови спада, като в най-голям размер те са в Пазарджик и в Пловдив - с 40 ст./кг или със 7,6%.

В ДТО в различните региони са отбелязани увеличения с 2-4 стотинки и намаления с от 7 до 15 стотинки.

Коментари: 0