Задълженията на общините се свиват

Към 30 септември 2012 г. дълговете на 60% от общините са за общо 175.6 млн. лв.

Просрочените задължения на общините към 30 септември 2012 г. са общо 175.6 млн. лв. и са формирани от 159 общини (60% от общия им брой). Информацията е на "Класа" като се позовава на данни от Министерството на финансите. Спрямо миналата година се отчита намаление на просрочията с 3.8 млн. лв.

При делегираните от държавата дейности задълженията са 5.3 млн. лв. или 3% от общия размер на просрочените задължения. В рамките на разглеждания период, а и текущо през 2012 г., се наблюдава тенденция за леко намаление на просрочените задължения на общините. Те намаляват от 9% на 8% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия.

От големите общини в страната с население над 50 000 души в най-добро финансово състояние са: Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград и Димитровград. Същевременно от големите общини с най-ниска обща финансова оценка са: Кюстендил, Кърджали, Видин, Карлово и Силистра.

За последната една година община Кърджали е увеличила най-много просрочените си задължения - с 2.1 млн. лв. до 10.7 млн. лв. Общината с най-големи просрочени задължения обаче продължава да е Перник с 13.5 млн. лв.

От малките общини с население под 6 000 души към края на септември най-стабилни финансово са: Челопеч, Шабла, Чавдар, Златица и Долна баня. Данните на финансовото ведомство сочат, че от групата на малките общини най-зле финансово е Николаево, която има и най-голямо увеличение на дълговете си от септември миналата до септември тази година - с 1.7 млн. лв.

Показателите, по които Министерството на финансите определя финансовата стабилност на общините са: финансова самостоятелност (дял на собствените приходи от общите постъпления), финансова устойчивост (бюджетно салдо спрямо общите постъпления и др.), ефективност (дял на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи) и инвестиционна активност (дял на капиталовите разходи в общите разходи).

Коментари: 0