Заетостта нараства с 3,8% за три месеца

Въпреки това, броят на заетите остава под миналогодишното си ниво

Заетостта нараства с 3,8% за три месеца

Снимка: БГНЕС

Автор: Стилиян Гребеничарски

Заетостта в България в края на второто тримесечие е нараснала с 3,8% спрямо предходното. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Броят на лицата наети по трудово или служебно правоотношение е с 84,2 хил. по-голям.

 По този начин заетите в страната достигат 2,3 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2014 г. традиционно най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер като: „Хотелиерство и ресторантьорство” ( 56,5%), „Култура, спорт и развлечения” (19,3%), и „Селско, горско и рибно стопанство”  (7,4%). Най-голямо намаление е регистрирано в дейност „Образование”- с 2,4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 21,4 и 16,9%.

В края на юни 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 5,2 хил., или с 0,2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в „Административни и спомагателни дейности“ - с 15,1 хил. Въпреки позитивните новини за активизиране на строителството, заетите в сектора са с 3,5 хил. по-малко. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” - с 11,2%, и „ВиК услуги, управление на отпадъци и възстановяване “ - с 5,3%.

Коментари: 0