Започна набирането на студенти за администрацията

Програмата включва едномесечен неплатен стаж, като целта е придобиването на практически опит

6840 ~ 1 мин. четене

Вече започна набирането на кандидати за стаж в държавната администрация по проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“.

Целта на проекта е да предостави пълноценни стажантски възможности на повече от 400 талантливи български студенти в структури на държавната администрация в цялата страна.

Предвидено е стажовете да се проведат на два етапа в периода септември-ноември 2012 г.

Първият етап стартира на 17 септември 2012 г. като в него могат да вземат участие всички български граждани – студенти в университети в страната и чужбина след завършен втори курс.

Стажантската програма включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

Кандидатите трябва да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина към момента на кандидатстване след завършен втори курс. Също така образованието трябва да е съобразно стажантското място, за което кандидатстват. Средният им успех от следването до момента трябва да е над 4.00 и да могат да работят с компютър.

Подкрепи Economic.bg