Започваме проверки на лифтове и ски влекове

Всички асансьори задължително трябва да имат резервно осветление и двустранна гласова връзка, казва Юлиан Иванов, главен директор на Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор"

Автор: Таня Киркова

- Г-н Иванов, очаква ли се въвеждане на нови изисквания към асансьорите?

Преди около месец внесохме в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за асансьори. Предстои съгласувателна процедура с другите министерства и ведомства.

Проектът трябва да престои 3 месеца на страницата на Европейската комисия. През този срок страните-членки могат да направят възражения, ако документът противоречи на европейското законодателство.

Затова очаквам наредбата да бъде приета от Министерски съвет и да влезе в сила в края на тази или началото на следващата година.

 

- Какви са най-важните промени?

С проекта се въвеждат няколко технически изисквания по отношение на старите асансьори, които да ги направят по-безопасни.

Например има едни асансьори, наречени мебелни асансьори във високи жилищни и обществени сгради, болници и други, които са с големи размери, но нямат устройство за контрол на товара, което при надвишаване на определени килограми да блокира тръгването на лифта.  Точно такъв беше асансьорът в Майчин дом, с който стана авария преди повече от една година. Той беше за 6 души, но в  него се качили 15-ина бременни жени, претовариха го и той тръгна надолу, без да може да спре и се удари в дъното на шахтата.

По новата наредба до 30 юни 2013 г. на всички такива асансьори трябва да се монтира устройство за контрол на товара или кабината да се прегради с решетка или стена и да се ограничи пространството, ползвано от хората. При превоз на мебели, носилки и други обемисти товари, оторизиран и обучен от поддържащата асансьора фирма ще отваря решетката или ще освобождава контролиращото устройство.

 

- Колко струва такова устройство срещу претоварване?

300-400 лева. Не е толкова голяма сумата, 20 апартамента все ще я съберат. В страната има около 2000-3000 такива асансьори.

Друго изискване, което става задължително от 1 януари 2015 г., е всички асансьори да се оборудват с аварийно осветление. Когато прекъсне нормалното електрозахранване, да се включва аварийно осветление, което да може да работи най-малко 1 час.  Има хора, които имат клаустрофобия и при тъмнина, стресът им може да бъде още по-голям и да им причини здравословни проблеми.

 

- Колко такива асансьори има в страната?

Като изключим най-новите, всички по-стари нямат аварийно осветление.

Следващото ново изискване е да се въведе двустранна разговорна връзка с поддържащата фирма, която поддържа асансьора. Така при засядане на кабинката между етажите, пътниците ще могат да извикат асансьорния техник да ги освободи.

Аварийно осветление трябва да има и в шахтата, а няколко други стопиращи устройства да се монтират на тавана на кабината и на още две-три места. Те са предназначени по-скоро за обслужващия персонал и за инспекторите, които правят проверки. Така ще могат при определени ситуации  да спират асансьора, за да не станат  нещастни случаи при ремонт или проверка на съоръжението. Това лято имахме нещастен случай в хотел в Слънчев бряг - загина асансьорният техник.

Ако асансьорът имаше такова предпазно устройство, може би нямаше да се случи.

В действащата наредба излишно е записано, че асансьорът се поддържа минимум от двама души. Но той отишъл сам. Мислят, че на тях няма да им се случи, но ето, че се е случило.

Преди десетина дни внесохме проект на изцяло нова наредба (старата е от1979 г.) за въжените линии в МИЕТ.

Тя засяга седалковите, товарните, кабинковите въжени линии, ски влековете, така наречените наземни въжени железници, каквито в България няма, но някой може да построи. Черпили сме опит от развити страни, в които въжените линии са с хиляди километри, като Австрия, Италия.

Тази наредба ще бъде също нотифицирана пред европейската комисия и затова ще може да влезе в сила едва към края на този зимен сезон. Тя уточнява изискванията към изграждането, монтирането и разполагането на въжените линии, към трасетата и безопасните отстояния, към станциите и подходите към тях, както и към местата за качване и слизане. За да се намали рискът от възникване на инциденти се определя честотата и периодичността на извършване на надзор и контрол на въжените линии и техни детайли по време на тяхната експлоатация. Определят се правила за поведението на пътниците при нормални и при изключителни условия - при буря, дъжд, силен вятър, снеговалеж.

 

- Преди началото на зимния сезон проверявате ли дали са изправни ски влековете и лифтовете?

Да, проверяваме ги. Сега преди сезона започваме проверките.

 

- Викат ли ви да проверите лифтовете на Витоша, преди да ги пуснат в движение?

Задължително.

 

- Какви лифтове ще бъдат пуснати тази зима? Ще работят ли съоръженията на Витоша?

Ние не се занимаваме с инвестиционните планове и намерения на собствениците на съоръженията. Ние издаваме ревизионен лист, в който пише "Съоръжението е годно за безопасна експлоатация" или  " ...не е годно" и се описват причините.

 

- Колко години може да се експлоатира една въжена линия? Има ли критичен срок, след който тя става опасна?

В инструкцията на производителя трябва да са записани данните и изискванията към съоръжението. Като изключим опасните съоръжения, при които има цикличност, умора  на материала, тръбопроводи, някои съдове под налягане, общо взето няма срок на експлоатация.

Подменят им се частите и те продължават да работят. При асансьорите, например, въжето има норми на износване. Когато се износи и има скъсани нишки, се сменя с ново. Така е и с другите детайли и агрегати - като се износи, се сменя. В Западна Европа има ремонтирани и добре поддържани асансьори, които работят и по 100 години.

Същото е и с въжените линии. Там нищо не пречи да бъдат подменени ролки, въжета и други детайли.

 

- Имали ли сте тази година някакви сериозни случаи с аварии?

Няма нещо необичайно. Но нарушения има, защото ползвателите на техническите съоръжения не си променят навиците радикално и бързо.

Показател за нарушенията е броят на издадените наказателни постановления.

Тази година досега съм издал близо 1400 наказателни постановления. До края на годината ще станат към 2000 и тя ще е рекордна. Миналата година бяха 1500 и нещо, по-миналата - 1300.

При проверка на съоръжения с повишена опасност в морските курорти нашите инспектори са установили 84 неизправности на асансьори. Повечето от тях не са съществени, но са открити и 8 асансьора с над допустимите норми фрикционни шайби, както и 23 неизправни предпазни устройства. Много негативен факт е, че собствениците на 104 асансьора не са ги спрели от експлоатация, въпреки че те не са минали през технически преглед, какъвто задължително трябва да се прави на три години.

Инспекторите спряха 127 асансьора, докато се отстранят нарушенията, и са съставени 369 акта. 

 

- Какво показват проверките на ски-влековете и лифтовете?

През февруари 2012 г. проверихме спазването на изискванията за безопасна експлоатация на 79 съоръжения в ски-курортите. Инспекторите установиха, че 23 ски-влека не са били регистрирани пред органите по технически надзор и не са минали технически преглед за съответствие преди да бъдат пуснати в експлоатация. Три ски-влека са работили с неизправни изключватели за контрол на въжето, други с неизправен блокаж за обратен ход. Имало е влекове без проверена мълниезащита, както и проверени чрез дефектоскопия въжета. 29 ски-влека са били спрени от експлоатация.

Но обстоятелства, възникнали наскоро, ще бъдат голяма пречка за превантивната контролна дейност и за налагане на по-малки санкции.

В Закона за техническите изисквания към продуктите имаше текст, съобразно, който глоби за физически  лица до 600 лева и имуществени санкции до 1000 лева, които се налагат на фирми чрез наказателно постановление, са необжалваеми. Тези текстове от 9 октомври бяха заличени във всички специални нормативни актове. Така че вече всички глоби и санкции могат да се обжалват.

 

- До какво ще доведе това? Няма ли да се задръстят съдилищата с такива обжалвания?

Онзи ден два екипа - двама инспектори от Кюстендил и двама от Пловдив бяха в София заради обжалване наказателни постановления от по 100 лв.

В държавата ще влязат 200 лева от глоби, ако обжалването не се отхвърли от съда, докато държавата ще трябва да направи няколко пъти по-големи разходи - за командировки на инспекторите, за съда и другите необходими разходи при всяко производство. Делото се отложи и през февруари пак ще отидат. Ще се разходват 500-600 лв. Ще трябва да назнача още юристи и инспекторите ми непрекъснато да бъдат по съдилищата. Те няма да могат да си вършат ежедневната работа. Имам 99 служители в цялата държава, изнемогваме от работа.

Половината ни време ще трябва да отива с обжалване на наказателни постановления.

 

- Какъв ще бъде резултатът?

Като демократично настроен човек и аз съм смятал, че всеки има право на защита. Но сега съм от другата страна и виждам, че обществото трябва да прецени до каква степен да ограничи свободите си, за да функционира по-добре държавата.

 

- Не е ли по-лесно по-дребните глоби с превантивен характер да се налагат административно?

Според закона за административните нарушения и наказания се съставя акт и нарушителят може да го обжалва в 3 дневен срок до административно наказващия орган, тоест - до мен, като прилага доказателства в подкрепление на тезата си. На базата на всички документи преценявам. Когато потвърдя издадения от моя служител акт, нарушителят може да се жалва в съда. Друг резултат е, че инспекторите могат да започнат да издават по-малко актове за малки суми , за да не бъдат разкарвани по съдилищата.

Коментари: 0