Започват търговете за земеделска земя срещу компенсаторки

Държавна земя ще се продава в 26 области

Дълго чаканата процедура на търгове за земеделска земя от държавния поземлен фонд вече започва. Това показва публикувана във в. Труд заповед на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.

Според нея държавата започва търгова процедура за земя в 26 области. Колко точно е обема на земята, която ще се продаде не става ясно, тъй като данните за парцелите се публикуват на интернет страниците на областните дирекции по земеделие. Информация може да бъде получена и на физическите адреси на дирекциите.
 
Интерес към земята ще имат основно арендатори и локални земеделски производители, коментира новината изпълнителният директор на един от първите фондове за земеделска земя у нас "Булленд" АДСИЦ Валентин Карабашев. По думите му неговото дружество няма да участва в тези търгове.

Информационна агенция "Икономика" очаква отговорите на Министерството на земеделието и храните за това колко общо земя се продава и какви са минималните цени.

Всеки парцел има минимална цена и желаещите да го придобият дават своите оферти, като трябва да представят депозитарна разписка за притежавани поименни компенсационни бонове.

Търговете за земя бяха очаквани заради поскъпване на поименните компенсационни бонове от последните месеци. През миналата седмица те достигнаха стойности от 83 ст. за 1 лв. номинал.

Поскъпването тогава беше обяснено в интервю  за Информационна агенция "Икономика" от председателя на Сдружението на притежателите на компенсаторни инструменти Валентин Христов именно с очакването за предстоящи търгове за държавна земеделска земя.

Заявленията  за участие в търга се подават  в съответните Областни дирекции Земеделие по местонахождение на имотите, в срок от 30 календарни дни от датата на последната публикация на заповедта в местен вестник.

Сделката земя срещу компенсаторки е привлекателно с това, че един от най-ценните в момента активи - земята може да се купи на много изгодна цена ако купувачът е придобил компенсаторните инструменти преди да започне голямото им поскъпване. Преди година поименните компенсаторни бонове можеха да се намерят на половината цена от котировките им в момента в диапазона от малко над 30 стотинки за номинал.

Коментари: 0