Заседава Общественият съвет по енергетика

Председател ще бъде новият министър Драгомир Стойнев

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Днес, 31 май, от 13 часа в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката ще се проведе поредното заседание на Обществения съвет по енергетика. Съветът ще бъде председателстван от новия министър Драгомир Стойнев. Ще присъстват бившият министър Асен Василев, както и председателят на ДКЕВР Евгения Харитонова.

Първа точка от дневния ред е представянето на новия модел на ДКЕВР за ценообразуване на електрическата енергия от 1 юли 2013 г. Ще се обсъжда предложения за промени в Закона за енергетиката и ще се изслушат представители на АЕЦ "Козлодуй", НЕК и американските централи във връзка с предложения за оптимизиране на разходите.

Коментари: 0