Застрахователите с по-висока печалба в края на юни

Приходите намаляват с 2,5% на годишна база в края на юни

Снимка: Антон Ковачев

88 ~ 1 мин. четене

Застрахователните компании в България отчитат по-висока печалба през първото полугодие на 2012 г., спрямо съпоставимия период на миналата година, показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН). Дружествата в сектор общо застраховане са с печалба от 29,3 млн. лв., а година по-рано тя беше 22,7 млн. лв. Положителният финансов резултат на животозастрахователите се повишава до 23,2 млн. лв., спрямо 15,5 млн. лв. за януари-юни 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите в България за първото шестмесечие на 2012 г. 794,5 млн. лв., което е 2,5% спад на годишна база. В края на юни 2011 г. секторът отчете с 0,5% по-висок оборот.

Общозастрахователните компании имат брутни премии за 667,9 млн. лв. през първите шест месеца на 2012 г. Спадът спрямо съпоставимия период на миналата година е 3%. Автомобилните застраховки "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" и "Каско" имат най-голям дял в приходите на сектора - 70,4%.

Брутният премиен приход на животозастрахователите в края на юни 2012 г. е 126,6 млн. лв., което е ръст от 0,6% на годишна база. Най-голям дял в оборота заема полицата "Живот" и рента - 74,3%. Застраховка „Живот", свързана с инвестиционен е 6,3% дял.

Записаните премии по активно презастраховане са 723,8 млн. лв. Понижението спрямо края на юни миналата година е 6,6%. Изплатените обезщетения по активно презастраховане са почти 316 млн. лв., което е 30,9% спад на годишна база.

Подкрепи Economic.bg