Застрахователите ще се отчитат електронно

КФН въведе нова система

След 30 юни 2012 г. отчетите и справките на застрахователите и здравноосигурителните дружества ще се подават като електронен документ, подписан с електронен подпис. Това стана ясно от съобщение на Комисията за финансов надзор (КФН). Регулаторът вече е въвел нова информационна система за получаване и обработка на годишни, тримесечни и месечни отчети и справки на компаниите.

Лицата, които ще подават информация, трябва да имат валиден универсален електронен подпис. Удостоверението трябва да е издадено от лицензиран издател от Комисията за регулиране на съобщенията. Електронният подпис трябва да бъде професионален и да съдържа БУЛСТАТ на дружеството.

Справките трябва да се подават в публикувания на интернет страницата на КФН формат, напомнят от ведомството. При некоректно попълнена информация ще се получава съобщение за грешка. Първите справки, които ще бъдат подавани чрез новия интернет портал са месечните данни за май 2012 г., чието подаване съгласно нормативните изисквания е до края на юни 2012 г.

Коментари: 0