Зърнените запаси нарастват с 334 хил. тона

Сектор "Зърнопроизводство" остава водещ приоритет в политиката, която правителството ще следва, отбеляза проф. Иван Станков

224 ~ 2 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Национална служба по зърното предостави информация за зърнените наличности към 31.03.2013 г. Основните зърнени култури (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес и тритикале) са в размер на 2 690 676 тона. Запасите в края на март 2012 г. са възлизали на 2 351 385 тона, което прави сегашните наличности с 339 291 тона повече спрямо миналата година.

Междувременно, министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков отбеляза, че сектор "Зърнопроизводство" остава водещ приоритет в политиката, която правителството ще следва. Това се случи по време на заседание на Консултативния съвет по зърното, проведен в сградата на ведомството.

Министърът подчерта, че с встъпването си на този пост, той е поел ангажимент за запазване на едно стабилно и сериозно зърнено производство. Проф. Станков подчерта, че за него е особено важно да се запази ръст в това производство, като успоредно с това се развиват и сектори, които имат нужда от подпомагане – животновъдство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство.

Министър Станков направи общ обзор на последните дебати по бъдещето на ОСП след 2014 г., а зам.-министър Снежана Благоева запозна членовете на съвета с детайли по развитието на дебата в частта, засягаща най-пряко сектора. Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” Свилен Костов от своя страна представи данни за очертани площи във връзка с агроекологичните плащания, отнасящи се до сеитбообръщението на културите и опазването на почвите.

Данните, предоставени от дирекция "Растениевъдство", както и  от браншовите организации в сектор "Зърно" сочат, че като цяло есенните посеви към момента са в добро и много добро състояние. 85.8% от площите с пшеница и 79.1% при ечемика са в "добро" до "много добро" състояние според дирекция "Растениевъдство" по обобщени данни, предоставени от обследване на 10% от засетите площи от Областните дирекции "Земеделие". "Средно" е състоянието на 12.8% от пшеницата и на 19.4% от ечемика.

Намалели са площите в "незадоволително" състояние спрямо предходната година като достига при пшеницата 1.5% и 1.9% при ечемика. При обследването няма отчетени пропаднали площи с пшеница и ечемик от неблагоприятни климатични условия.

В рамките на пролетната кампания при есенниците са подхранени с азотен тор 90,2% от обследваните площи при пшеницата, което е с 7.6% повече в сравнение с предходната година (82.6%) и при ечемика – 91.5% или с 9.4% повече (82.1% през 2012г.).

Към края на месец март с хербициди са третирани 18.5% от площите с пшеница и 15.3% от площите на зимния ечемик.

При зимната маслодайна рапица, липсата на достатъчно влага през есента, в отделни райони на страната затрудни обработката на почвата и сеитбата й. Това доведе до забавяне на поникването и нормалното й развитие. Някои от площите бяха презасети с житни култури още през есента. До момента състоянието на рапицата в различните райони на страната е различно, като се наблюдават нормални посеви, гарнирани с добре оформени розетки и такива които са в различни фази от развитието. Вследствие от сушата през есента и ниските температури през зимата, част от слабо развитите посеви са допълнително проредени или изтеглени, информира дирекция "Растениевъдство".

Подкрепи Economic.bg