Агробизнесът търси кредити за новата стопанска година

\"Агрион Финанс\" отчита двойно увеличение на исканията за финансиране

Агробизнесът търси кредити за новата стопанска година

Как да си набавят средства земеделските стопани, които нямат дълга кредитна история и достъп до субсидии? – Това е въпросът, в чийто отговор често е разликата между процъфтяване на средните и малки фермери и техния фалит. От няколко години решение на тази дилема дава специализираното дружество Агрион Финанс. 

„Предлаганите от Агрион финансови продукти са разработени така, че да подпомагат дейността, както на големите земеделски производители, така и на малките фермери“, съобщиха от ръководството на компанията. Дружеството не поставя ограничения за сектора, в който работи земеделският производител. От „Агрион Финанс“ поясниха, че няма таван за финансирането, като се прилага индивидуален лимит за всеки кредитоискател, в зависимост от специфичните му нужди.

Компанията отчита двоен ръст на исканията за отпускане на кредити през декември спрямо месец по-рано. Една от причините е, че изгодни финансови услуги на компанията се предлагат по облекчена процедура и в съкратени срокове. „Агрион“ не събира такси за разглеждане на документи и за ангажимент.

От фермерите не се търсят гаранти, бизнес-планове, баланси или други счетоводни документи. Единственото, което „Агрион Финанс“ иска като обезпечение на ипотеката е земеделска земя. На нивите се прави безплатна оценка за пазарната им стойност, като в някои от случаите финансирането е до 100% от тази оценка.

Експертите на Агрион, което е най-разпознаваемото и ползващото се с най-голямо доверие дружество в областта на управление на земеделски активи, съдействат и за набавяне на необходимите за отпускане на кредита документи. Ако се налагат правни консултации, на разположение са едни от най-добрите юристи в областта, с огромен опит в сферата на сделките със земеделска земя.

„Агрион Финанс“ предлага на пазара стандартни ипотечни кредити, кредити за оборотни средства и лизинг на земя. Информация за пълните условия на кредитите на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията.

Минималният размер на кредита е 10 хил. лв. а  срокът за погасяване е до 15 години. „Агрион Финанс“ гарантира прозрачна лихва за целия период, а парите могат да бъдат използвани с цел инвестиции, покупка на земя, други капиталови разходи и пр.  Гратисният период е до една година, а на всички кредитополучатели се предоставя достъп до онлайн портал, през който могат да следят цялата информация по кредита си.

„Щастливи сме, че все повече начинаещи и малки фермери се обръщат към нашите продукти и ние им помагаме да започнат развиването на сериозно земеделие по европейски стандарти“, казаха от „Агрион Финанс“. Условията и възможностите да финансиране са разработени така, че да обхващат максимално потребностите и изискванията на агросектора. 
Коментари: 0