Ателиетата вече ще са със статут на жилища

Вносителите на промените в ЗУТ очакват това да сложи край на една порочна практика

Ателиетата вече ще са със статут на жилища

Снимка: Economic.bg/Архив

Така наречените ателиета вече ще са със статут на жилища, решиха депутатите, след като приеха редица промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) на второ четене. До този момент повечето имоти, които не покриваха изискванията за жилища, се продаваха като ателиета, тъй като единственото условие за тях е да имат санитарен възел. Докато за да бъде имот, има много повече изисквания, сред които да има самостоятелен вход, най-малко едно помещение, кухня или кухенски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение - килер, гараж или мазе.

За тази поправка в закона настояха от ГЕРБ още в началото на месец декември 2020 г. с мотива, че трябва да се спре порочната практика за записване на помещенията като ателиета, но да се живее в тях.

С други промени се затяга контролът над фирмите за строителен надзор. Дава се право на ДНСК да проверява надзорните фирми и комплексния доклад на консултанта, въз основа на който са одобрени инвестиционните проекти и е издадено разрешението за строеж.

Чрез законопроекта се предвижда още министърът на регионалното развитие да развива и поддържа Единен публичен регистър по устройство на територията. Текстовете предвиждат кметът на общината да организира поддържането на Архив на одобрените устройствени планове и измененията им, както и Архив на издадените строителни книжа. Същото е предвидено и за областния управител.

Депутатите регламентираха и подземното паркиране в сгради, разположени в съседни урегулирани поземлени имоти. То може да се осъществява чрез общ достъп въз основа на писмен договoр с нотариална заверка на подписите за учредяване на право на преминаване. Договорът се сключва, дори когато имотите, съответно правото на строеж, са собственост на едни и същи лица.

Коментари: 0