„Атоменергоремонт” оттегли жалбата срещу търга за „Турски поток” в България

Само два дни след внасянето ѝ в КЗК компанията е решила да я оттегли

„Атоменергоремонт” оттегли жалбата срещу търга за „Турски поток” в България

Енергийната компания „Атоменергоремонт” е оттеглила жалбата си от Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) срещу търга за строеж на отклонението на „Турски поток” през България.

На 12 февруари 2019 г. свързаното с Христо Ковачки дружество стопира провеждането на търга, възползвайки се от правната възможност да поиска налагане на временна мярка спиране хода на процедурата. Причината за спирането беше постъпила жалба от „Атоменергоремонт“ АД срещу разяснение на „Булгартрансгаз“ ЕАД № БТГ 24-01-14-/1/ от 8 февруари 2019 г., публикувано в Профила на купувача, предоставено от възложителя по въпроси, постъпили от лица, желаещи да участват в процедурата.

От сайта на антимонополния регулатор става ясно, че само два дни, след като подава жалбата си, на 14 февруари „Атоменергоремонт“ АД я оттегля от Комисията. Не се посочват мотиви за оттеглянето ѝ. 

„Съгласно текста на чл. 213, ал. 1, т. 3 от ЗОП, КЗК прекратява производството при оттегляне на жалбата. Следователно, с оттегляне на жалбата, подадена от „Атоменергоремонт“ АД, не съществува правно основание, на което образуваното производство да продължи и да се проведе проучване относно евентуално извършени нарушения при издаване на Разяснение изх.№ БТГ 24-01-14(1) от 08.02.2019 г. от ръководителя на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, което е предмет на обжалване”, пише в КЗК.

Предвид подадената молба КЗК следва да остави без разглеждане жалбата и да прекрати производството, става ясно от съобщението на регулатора.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните.

Коментари: 0