БАКБ ще отпуска заемите до 300 хил. лв., гарантирани от държавата

Тя вече е първата банка подписала споразумение с Българската банка за развитие (ББР)

БАКБ ще отпуска заемите до 300 хил. лв., гарантирани от държавата

Снимка: ББР

4022 ~ 2 мин. четене

Българо-американската кредитна банка (БАКБ) е първата търговска банка, която ще отпуска гарантираните от държавата кредити до 300 хил. лв. за малки фирми, пострадали от пандемията COVID-19. Тя е подписала споразумение с Българската банка за развитие (ББР) по програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на микро-, малките и средни предприятия. Банката вече подготвя клоновата си мрежа и ще започне да приема документи на фирмите от 1 юни 2020 г.

Програмата, по която ще се отпускат заемите е с капитал 500 млн. лв. и е част от антикризисните мерки на българското правителство.

Изискването е те да са в размер до 300 хил. лв., като ББР ще гарантира до 80% от главниците по тях. От програмата ще могат да се възползват компании, които отговарят на критериите за микро- малки и средни предприятия. По мярката не се допустими фирми с над 250 души персонал или годишен оборот над 97 500 000 лева.

БАКБ ще може да включва в програмата с гаранционно покритие от ББР както нови, така и съществуващи кредити. Условието е фирмите да изпитват затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година.

Заемите ще се отпускат при намалени изисквания за обезпечение – не повече от 20% от размера на търсеното финансиране. Предвижда се гратисен период за новоотпуснатите кредити, който ще позволява да не се плащат вноски по главниците и/или лихвите до 3 години.

Всички кандидати ще трябва да отговарят на поне едно от следните изисквания: да имат спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г., да имат неполучени вземания от клиенти или неразплатени суми към доставчици след 1 март т.г., да имат отменени договори за износ или прекратени доставки от внос от началото на годината, да са затворили производствените си съоръжения и офиси или да са намалили броя на заетите си лица.

Коментари: 0