Българите са с най-ниска продължителност на живота в ЕС

С най-висока продължителност на живота са жителите на Испания и Италия

Българите са с най-ниска продължителност на живота в ЕС

Снимка: Economic.bg

4013 ~ 1 мин. четене
България и Латвия са страните с най-ниска средна продължителност на живота в Европейския съюз - 74,9 години, сочат данни на НСИ. С най-висока продължителност на живота са жителите на Испания (83,4 години_ и Италия (83,1 години).

Средната продължителност на живота при мъжете е 71,4 години, а при жеите - 78,4 години. В градовете тя е с 2,9 години по-висока отколкото на населението в селата (72,8 години). Спрямо 2008 г. средната продължителност за населението в градовете се е увеличила 2,3 години, а в селата - с 1,0 години.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16.1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.8 години. За периодa 2008 - 2018 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.2 години (0.9 за мъжете и 1.5 за жените).

Очакваната продължителност на живота варира от 72.7 години в област Монтана до 76.6 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра (8.5 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6.0 години).
Коментари: 0