Българите сред най-активните нации в интернет

Над половината от хората над 55 години влизат всеки ден в мрежата

Българите сред най-активните нации в интернет
276 ~ 3 мин. четене
България за пореден път е сред най-активните нации в онлайн пространството.За втора поредна година Страната ни е част от глобалното проучване на Google - Consumer Barometer. Проучването, публикувано в края на октомври, позволява сравнителен анализ за това как потребителите в различните държави по света използват интернет, какви са навиците им на използване на разнообразието от устройства, как пазаруват и как консумират онлайн видео. 

Данните от Consumer Barometer са представителни, като са събрани чрез две отделни анкети проведени от TNS и обхващат периода от януари до март 2014. В анкетите са взели участие хора на възраст над 16 години от 47 държави по света.

Най-често използваното устройство в България все още е компютъра ( 69% от населението), следван от смартфона (33%) и таблета (15%). Тези цифри потвърждават данните за постоянен растеж на притежателите на „умни устройства”. 

Най-актуалната статистика за притежателите на смартфони сред населението е от месец май 2014г. идваща от проучване на Gemius, според което у нас вече над 40% от населението използва  смартфон. Разпределението сред половете е почти еквивалентно, като мъжете имат лек превес в притежанието на „умни устройства”. 

Анализът по възрасти, съвсем очаквано показва по-широко разпространение на смартфони и таблети сред по-младите потребители, като 64% от хората на възраст под 25 години притежават смартфон (31% от тях имат таблет). Това разбира се не означава, че от другите възрастови категории игнорират този тип устройства - до 44 годишна възраст потребителите са над средните стойности за страната.

По-голямата част от населението на България влиза в интернет всеки ден, като това важи и за 57% от хората на възраст над 55 години. При паралелно използване на телевизия и свързано с интернет устройство, в немалка част от случаите използването на интернет е пряко свързано с видяното по телевизията (13% от случаите у нас, при ниво за Англия от 14%).Тези цифри са атестат за нарастващата необходимост от адекватно онлайн присъствие за всеки един бранд, включително необходимостта от сайтове адаптирани за екраните на различен тип устройства – компютърни екрани, различни размери таблети и смартфони. 

61% от българите, заявяват че са напълно фокусирани когато гледат видео в интернет- един от основните фактори за ефективността и растящата популярност на онлайн видео рекламите. 55% от потребители в България, проучват продуктите ПРЕДИ покупките както онлайн, така и офлайн. В голяма част от случаите, проучване на даден продукт или услуга, което е започнало в интернет, завършва с покупка на място в магазина. От изследването става ясно, че над половината от интернет потребителите в България планират покупката си предварително, като понякога ( 14% от случаите) този период на проучване и сравнение обхваща седмици.

От изследването на Google прави силно впечатление, колко повече  брандове проучват  българите, преди да направят покупка в сравнение хората в развитите пазари. Тези данни показват колко добре искат да са информирани българските потребители, как в повечето случаи не робуват на един бранд и от какво съществено значение е рекламата у нас.

Огромното влияние на онлайн медиите сред българските интернет потребители (по последни данни на Gemius от септември 2014 те са над 4 140 000 души), става ясно от отговорите на въпроса  „Къде  за първи път видяхте реклама на даден продукт/услуга ?”, като се визират различните комуникационни канали. По данните на Google, най-голям процент (38%) от отговорилите на този въпрос са повлияни за първи път от онлайн реклами, а  32% процента от отговорилите са повлияни от телевизионни реклами. 

За сравнение, отговорили на този въпрос в САЩ, пазар в който тази година за първи път инвестициите в дигитална реклама изместиха тези в телевизия ( по данни на IAB), проценти са 46% срещу 14% сравнявайки ТВ реклами срещу онлайн такива. В Англия, отново пазар с огромни средства изразходвани в интернет реклама, тези проценти са 41 срещу 18 в полза на ТВ рекламите.
Подкрепи Economic.bg