България е на 2-ро място в ЕС по ръст на цените на природния газ

Цената на тока остава най-ниската в общността, показва статистика на Евростат

България е на 2-ро място в ЕС по ръст на цените на природния газ

Снимка: Economic.bg

1236 ~ 3 мин. четене

Средните цени на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз (ЕС) са се увеличили с 3.5% до 21.1 евро на 100 kWh между втората половина на 2017 г. и втората половина на 2018 г. Това показват данните на Евростат.


В държавите членки на ЕС цените на електроенергията за домакинствата през втората половина на 2018 г. варират от 10 евро на 100 kWh в България до около 30 евро за 100 kWh в Дания, Германия и Белгия.

Изразени в евро, средните цени на електроенергията за домакинствата през втората половина на 2018 г. са най-ниски в България (10.1 евро) на 100 kWh, Литва (11.0 евро) и Унгария (11.2 евро) и най-висока в Дания (31.2 евро), Германия (30.0 евро) и Белгия (29.4 EUR).


Въпреки че у нас е отчетена най-ниската цена на тока, изразена в стандартите за покупателна способност, която премахва общите разлики в равнището на цените между страните може да се види, че най-ниските цени на електроенергията за домакинствата са във Финландия и Люксембург (13.8), следвани от Нидерландия, Малта, Франция, Швеция и Литва. Най-високите цени, изразени в СПС, са регистрирани в Португалия, Германия, Испания , Белгия, Румъния, Кипър и Полша, а страната ни остава в средата на статистиката.

Данъците и налозите в ЕС съставляват средно над 1/3 (37%) от цената на електроенергията, начислявана на домакинствата през втората половина на 2018 г. и около една четвърт (27%) от цената на газа.

Най-голямо увеличение на цените на електроенергията между втората половина на 2017 г. и втората половина на 2018 г. е отчетено в Кипър (19.6%) и Испания (13.8%), най-голям спад в Латвия (-4.5%) и Полша (-2.5%). В България се отчита умерено увеличение от 2.2%.


Цените на газа за домакинствата са се увеличили средно с 5.7% в ЕС между второто полугодие на 2017 г. и 2018 г. до 6.7 евро за 100 kWh. Това все още е с 0.5 евро за 100 kWh по-ниско, отколкото през втората половина на 2014 г., когато беше пикът на цените на газа в ЕС за последните десет години, пише Евростат. През втората половина на 2018 г. цените на газа за домакинствата в страните членки варират от под 4 евро за 100 kWh в Унгария, Румъния и Хърватия до около 9 евро в Холандия, Испания, Дания, Румъния и Италия и повече от 12 евро за 100 kWh в Швеция.


Най-голямо увеличение на цените на природния газ между втората половина на 2017 г. и втората половина на 2018 г. има в Ирландия (17.3%), България (16.5%), Швеция (16.4%) и Румъния (16.3%). Най-голям спад има в Хърватия (-2.5%).


Изчислени в евро, средните цени на газа за домакинствата през втората половина на 2018 г. са под 5 евро на 100 kWh. В Унгария и Румъния (3.5 евро на 100 kWh), Хърватия (3.6 евро), Литва (4.1 евро), Естония и Люксембург (4.3 евро), България (4.4 евро).

Коригирана за покупателната способност, може да се види, че в сравнение с цената на други стоки и услуги, най-ниска цената на домакинския газ бе регистрирана в Люксембург, Обединеното кралство, а за разлика от тях, най-високите цени са в Швеция, Испания, Италия и Португалия.

Най-голям дял от данъците и налозите в цената на газа се отчита в Дания и Нидерландия, а най-нисък в Люксембург и Обединеното кралство.

През втората половина на 2018 г. най-голям принос за цената на газа за домакинствата имат данъците и таксите в Дания (54% от цената на газта за домакинствата) и Холандия (52%). В противоположния край на скалата най-ниски такси са регистрирани в Люксембург и Обединеното кралство (и двете 10%), Гърция (14%), Румъния (16%) и България, Чехия, Ирландия и Словакия (всички 17%).

Коментари: 0