България е предпоследна в ЕС при картовите плащания

У нас най-разпространените начини за трансфери на пари са директният дебит и кредитния превод

България е предпоследна в ЕС при картовите плащания

Снимка: Pixabay

Използването на карти при плащане в търговски обекти все още е слабо разпространено в България. Данните на Европейската централна банка, обобщени от „Инфограф“, показват, че само в Германия използването на карти при плащане е по-слабо разпространено от тук. Като сравнението е на база брой транзакции.

Дания, Обединеното кралство и Португалия са страните, в които относителният дял на картовите разплащания е най-голям. В тези страни над 65% от всички трансакции са направени с карти (дебитни или кредитни) при средно за ЕС 51.6%.

Картовите разплащания са най-слабо популярни в Германия, България и Чехия. В Германия най-голям брой разплащания са отчетени чрез директен дебит (48.5%) и кредитен превод (29.5%), а в България и Чехия най-висок е делът на кредитните преводи (50.9% и 65.5% съответно).

Чековете продължават да са популярни единствено в страни като Малта (17%) и Франция (9%).
Интересно е още, че за разлика от повечето европейски страни, в България продължава да бъде изключително висок дела на пощенските преводи (над 21% от общия брой трансакции). Средно в ЕС пощенските преводи са едва 1% от общия брой трансакции.
Коментари: 0