България единствена в ЕС надхвърля всички прагове на замърсяване

От 2009 г. насам София не е отбелязала никакъв напредък в борбата за намаляване на праховите частици и азотния диоксид

България единствена в ЕС надхвърля всички прагове на замърсяване

Снимка: Wikimedia

2135 ~ 2 мин. четене
Автор: Цветан Петров
България е единствената европейска държава, която през 2016 г. не е спазвала нито едно от ограниченията на Европейския съюз за максимално количество на замърсяване с прахови частици (PM), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2). Това показва доклад на Европейската сметна палата, базиран на последните налични данни от Европейската комисия.Също така страната ни е на първо място по загубен здравословен живот заради мръсния въздух – почти 2.5 години. „Броят загубени години здравословен живот в някои страни членки на ЕС е близък до този в страни, често свързвани с некачествен въздух, каквито са Китай и Индия”, коментират съставителите на доклада. Страната, която е на второ място след България – Чехия – губи по-малко от 2 години.В новия европейски доклад специално внимание е обърнато на София и на полския град Краков, които от 2009 г. насам не са отбелязали никакъв напредък в борбата за намаляването на праховите частици и азотния диоксид във въздуха. Като недостатък на българската столица е отчетена липсата на станции за следене на качеството на въздуха около индустриалните обекти край града.

„Въпреки плановете за подобряване на качеството на въздуха установяват основните източници на замърсяване, те невинаги съдържат конкретни мерки за справяне с емисиите от тези източници. Например, най-новият план за подобряване на качеството на въздуха в Краков съдържа само ограничени мерки, които намаляват индустриалните емисии, докато планът на София не съдържа каквито и да било стъпки, които да намалят емисиите от домакинствата, които са голям източник на замърсяване с прахови частици”, гласи още докладът. В него е записано, че големият проблем на българската столица е битовото отопление.
Подкрепи Economic.bg