България изостава от средния икономически ръст в региона

Българските компании да са с повишено внимание при сделки с партньори от Турция и Румъния, предупреждават международните застрахователи

България изостава от средния икономически ръст в региона

Снимка: Pixabay

С ръст на БВП от 3% за третото тримесечие на 2018 г. България е една от държавите в Централна и Източна Европа със забавен темп на развитие спрямо миналата година. Това показва междинният доклад на международния лидер в застраховането на кредитния риск Euler Hermes. Според данните на експертите страната ни продължава да изостава и от средния икономически растеж за региона, който е 4.3%.

“Данните потвърждават прогнозата на Euler Hermes за стабилен икономически ръст с леко забавяне у нас. Към момента системата за оценка на риска, която прилагаме, не дава индикации за най-високо ниво на тревога за нито един от секторите в българската икономика. Все пак продължаваме да следим с повишено внимание строителството и транспорта. Общият рейтинг на риск на България в системата на Euler Hermes остава непроменен – B2, което е в средната зона.”, коментира Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за България.

Отличник в Централна и Източна Европа за периода е Полша с ръст на БВП от 5.7% спрямо същия период на миналата година. На второ място се нарежда Латвия с 5,5%, а третото е за Унгария с 5%. С по-бавен ръст от България са Литва с 2.7% и Чехия с 2.3% заради намалено производство и износ в сектора на автомобилостроенето. Въпреки известното забавяне на икономически растеж в Румъния, в края на третото тримесечие постигнатото ниво е 4.1%.

Държава

Ръст на БВП за трето тримесечие на 2018 г.

Полша

5,7%

Латвия

5,5%

Унгария

5%

Словакия

4,5%

Румъния

4,1%

България

3%

Литва

2,7%

Чехия

2,3%

“Следейки внимателно икономическото развитие на държавите в региона, е важно да фокусираме вниманието на българския бизнес особено върху търговските отношения с партньори от Турция и Румъния, които са ключови и за износа, и за вноса. Фискалните турболенции в Турция и индикациите за прегряване в румънската икономика, повишават риска за партньорите от България”, обяснява Камелия Попова. “Разумно решение в този случай е сключването на застраховка за кредитния риск, което да обезпечи сделките и се радваме, че през 2018 г. индикираме ръст на интереса към тази опция не само от големи, но и от средни компании у нас”, допълва тя.

Според анализаторите на Euler Hermes заради допълнителни корекции за тримесечието с данните за Естония, Словения и Хърватия, както и заради очаквано допълнително забавяне в последното тримесечие, регионът на Централна и Източна Европа ще завърши 2018 година със среден ръст от 4.1%. Това е индикация за леко забавяне на темпа спрямо 2017 година, когато бе постигнат растеж от 4.7%.

Коментари: 0