България на 4-то място за най-лошите плажове в Европа

Страната ни не отговаря на минималните стандарти за качество

България на 4-то място за най-лошите плажове в Европа

Европейката агенция за околната среда обяви, че качеството на водата в 96.1% от проверените 21 000 места за къпане, са на неприемливи нива. Данните са от проверките през 2015 г. Спрямо предходната година се отчита увеличение на „лошите“ плажове с 0,9%.

В изследването България не отговаря на минималните стандарти за качество. Най-добрите места за плуване са в Люксембург, Кипър, Малта, Гърция, Хърватия, Италия, Германия и Австрия, където над 90% от местата за плуване са определени за отлични. Най-много места с лошо качество на водата са открит в Италия (95), Франция (95) и Испания (58).

Над 3% от местата не са отговаряли на минималните стандарти за качество. На първо място с най-голям процент „лоши“ плажове е Великобритания (4.9%), следвана от Ирландия (4.4%) и Нидерландия (3.4%). България заема четвърто място по този показател с 3.2 %, което означава, че също има висок процент на неприемливи места за къпане.

Коментари: 0