България е първа в ЕС по раждания от майки под 20 години

У нас те са три пъти повече от средното за Блока

България е първа в ЕС по раждания от майки под 20 години

Снимка: Pixabay

В Европейския съюз през 2017 г. по-голямата част от първите раждания (92%) са на жени на възраст между 20 и 39 години. Други 4% от първите раждания са на жени под 20 години, докато други 4% са на жени на възраст 40 и повече години.

1 от 8 първи деца, родени от майки на възраст под 20 години в България и Румъния

Най-висок дял на ражданията на първи деца от млади майки на възраст под 20 години са регистрирани в България (12,5% от общите раждания на първи деца през 2017 г.) и Румъния (12,1%). Следват Унгария (8,5%) и Словакия (8,1%).За разлика от тях, младите майки представляват по-малко от 2% от първите раждания в Дания (1,0%), Италия и Словения (и двете 1,1%), Холандия (1,2%), Люксембург и Швеция (и двете 1,4%).

Испания и Италия имат най-висок дял на първо раждане от майки на 40 или повече години

Що се отнася до по-възрастните майки, най-високата част от ражданията на първи деца, родени от жени на възраст 40 или повече години, са регистрирани в Испания (8,8% от общото раждане на първи деца през 2017 г.) и Италия (8,6%), следвани от Гърция (6,6%), Люксембург и Ирландия (и 5,9%).

В другия край на скалата, по-малко от 2% от първите раждания от жени на възраст над 40 години са регистрирани в Литва (1,3%), Полша (1,4%), Словакия (1,5%) и Латвия (1,8%),
Коментари: 0