България облекчава визовия режим за чужденците

Премахват се и някои административни затруднения за чуждестранните висококвалифицирани и сезонни работници

България облекчава визовия режим за чужденците

Снимка: Pixabay

2075 ~ 2 мин. четене
България облекчава визовия режим за чужденците, а освен това премахва някои административни тежести за чуждестранните висококвалифицирани и сезонни работници. Това предвижда одобреният днес от правителството законопроект за изменение на Закона за чужденците в България. Приетият документ ще бъде предложен за разглеждане и гласуване от Народното събрание.

С промените се създава възможност чужденец, който има валидно разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване у нас, да може да влиза в страната без виза. Законодателят предвижда и допълнение в Закона за чужденците за създаването на нова държавна структура, която да издава разрешения за продължително пребиваване на чужденци.

Одобрените изменения премахват и някои досегашни административни тежести по отношение на пребиваването на чуждестранни висококвалифицирани и сезонни работници. Според досега действащия закон, при смяна на работодателя в периода на пребиваването им у нас, на тези хора им се налага да кандидатстват за нова виза за дългосрочно пребиваване. Това занапред няма да е необходимо.

Урежда се и статутът за пребиваване на непридружени деца-чужденци чрез издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната до навършване на пълнолетие. Прецизира се какви грижи трябва да полагат за въпросните деца компетентните държавни структури.

Предвидени са редица допълнения и изменения в Закона за български документи за самоличност и в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС, които не са български граждани, и членовете на техните семейства. В Закона за български документи за самоличност  се въвежда нов вид документ, който ще се издава на децата-чужденци, предвиден е срок за издаването и за пребиваването на чужденци. В закона за пребиваването в България на граждани на ЕС е установена липса на правна уредба за издаване на удостоверения за пребиваване на членовете на семейството на български граждани, упражнили правото си на свободно движение, както и за възможността да се откаже право на пребиваване на територията на страната ни в случай на установено и доказано фиктивно съжителство и фиктивен брак.
Подкрепи Economic.bg