Петков: Бюджетът за социални услуги е с 30 млн. лв. повече през 2019 г.

Сумата е с 13% повече от предвидените в бюджета за 2018 г. средства, заяви Бисер Петков

Петков: Бюджетът за социални услуги е с 30 млн. лв. повече през 2019 г.

Снимка: Economic.bg

Предвидената сума за финансиране на социални услуги за тази година е 260 млн. лв., или с около 30 млн. лв. повече в сравнение с предходната година. Това съобщи социалният министър Бисер Петков по време на дискусионния форум "Европейски, национални и местни приоритети". 

По думите му тенденцията на увеличение на средствата ще продължи и през следващата година. За 2020 г. работната група, която работи в тази сфера, ще предложи финансовите стандарти да нараснат с 15-20% за някои от услугите.

Нараства делът на работещите в сферата на социалните услуги, които са на минимална работна заплата, което води до текучество на хора и затруднения в задържането им в тази сфера, отбеляза министър Петков. Той  посочи, че в други сходни сектори като образованието например, ръстът на заплатата е доста по-висок. 

Министърът на труда и социалната политика подчерта, че чрез проекта на новия Закон за социалните услуги ще се регламентира по-добре начинът на определяне на финансовите стандарти, а за някои от услугите ще се определят допълващи стандарти. Той  изрази надежда, че до края на февруари проектозаконът ще бъде приет  и ще влезе в сила от 2020 г., а новите стандарти ще бъдат въведени от 2021 г.

Министър Петков припомни, че за 2019 г. в бюджета на МТСП са предвидени 71.5 млн. лв. за финансиране на услугите „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник”. По данни на Агенцията за социално подпомагане през януари 23 731 човека са ползвали услуги в домашна среда, а 16 904 лица са били ангажирани като асистенти. Стремежът е този обхват да се запази, каза министър Петков.

От 1 септември предстои да се промени механизмът за предоставяне на асистентски услуги съгласно Закона за личната помощ. Той предвижда от април да започне изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, а от 1 септември да се предоставя лична помощ съгласно броя часове, които са определени на база на методиката, която в момента се разработва. Министър Петков обясни, че за да се осигури плавно преминаване по новия механизъм, ще е необходимо допълнително финансиране на асистентските услуги.

По схемата "Патронажна грижа" ще се осигурят почасови здравни и социални услуги за около 17 000 възрастни и хора с увреждания, допълни министърът на труда и социалната политика. Бюджетът на проекта е 45,9 млн. лв. 

Коментари: 0