България с 9 пъти по-ниска минимална заплата от тази в Люксембург

Данни на Евростат показват разликата между минималните възнаграждения в ЕС

България с 9 пъти по-ниска минимална заплата от тази в Люксембург
4457 ~ 2 мин. четене
Автор: Лора Горовска

Минималната работна заплата при страните-членки в ЕС варира от 215 евро до 1923 евро на месец през януари 2016 г., сочи доклад на Евростат за покупателната способност на страните-членки и кандидати за членки на ЕС.

Данните показват, че 22 от 28 страни-членки на ЕС (с изключение на Денмарк, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция) са били с минимално работно заплащане. От 1 януари 2016 г. месечно минималната работна заплата варира в широки граници, от 215 евро в България до 1 923 евро в Люксембург.

 Фигура 1 показва нивата на брутното месечно минимално заплащане, изразени в евро през януари 2016 г.


Първата група включва страните, чието минимално заплащане е било по-ниско от 500 евро на месец. Тя е съставена от четири кандидат-членки (Албания, Монтенегро, Югославия и Сърбия) и 10 членки на ЕС  (България, Румъния, Литва, Унгария, Чехия, Латвия, Словакия, Хърватия, Естония и Полша).

Втората група от страни обхваща 5 членки на ЕС (Португалия, Гърция, Малта, Испания и Словения), както и Турция, всяка от които има средно ниво на минималните заплати. Тази група обхваща долна граница на възнагражденията между 500 и 1000 евро месечно, във всички 5 страни-членки обаче е било под 800 евро месечно.

Третата група събира 7 страни-членки на ЕС (Франция, Германия, Белгия, Холандия, Великобритания, Ирландия и Люксембург), където минималната работна заплата е била над 1000 евро на месец. В тази група би могла да се включи и САЩ.

Трябва да отбележим, че в страните-членки на ЕС извън Еврозоната, които имат минимална работна заплата (България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Великобритания), както и Албания, Югославия, Сърбия, Турция и САЩ, нивата на минималната работна заплата, изразени в евро са повлияни от обмяната на курса.

Въпреки това, ясно се вижда, че разликата между заплащането в страните от първата група и тези от третата е значителна. Заплатата в Люксембург (1923 евро) е 9 пъти по-голяма от тази в България (215 евро).

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg