България и Полша ще търсят мерки за стабилизация на пазара на въглеродни емисии

Възможно е да се приложи механизъм, който позволява ЕК да свика заседание за разрешаване на проблемите

България и Полша ще търсят мерки за стабилизация на пазара на въглеродни емисии

България и Полша ще търсят общ подход за намиране на бързи адекватни решения за смекчаване на последиците от колебанията в цените на въглеродните емисии. Това стана ясно след телефонен разговор на министъра на енергетиката Теменужка Петкова с полския ѝ колега Кшищоф Тхужевски.

Полският министър обясни, че е възможно да се приложи механизмът, предвиден в Директивата, която установява схема за търговия с квоти за емисии парникови газове. Този механизъм позволява на Европейската комисия да свика заседание на Комитета по изменение на климата, което да предложи мерки за разрешаване на възникналия проблем.

Министър Петкова отбеляза, че топлоелектрическите централи на въглища в България осигуряват повече от 46% от електроенергията и тяхното нормално функциониране е от ключово значение за енергийната сигурност на България и региона и за конкурентоспособността на българската икономика.

Двамата министри се съгласиха, че сътрудничеството между страните би спомогнало за намиране на трайно решение на въпроса.

Коментари: 0