България вече е сред бавните икономики в ЕС

Преди години страната беше в топ 3, сега я изпреварват почти всички държави от региона на Централна и Източна Европа

България вече е сред бавните икономики в ЕС
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Имаше време, когато ръстът на българската икономика беше вторият най-голям в ЕС. Всъщност, годината беше само една – 2016 г., и то само някои тримесечия. Тогава единствено Естония и Румъния можеха да се сравняват с нас по реален ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) и изглеждаше, че страната е намерила правилния път за повишаване на доходите и жизнения стандарт като цяло. През следващата година обаче Румъния дръпна рязко, а през тази – вече има шест държави, които растат с темпове, значително надхвърлящи българския.

Кипър, Латвия, Полша, Румъния, Словакия и Унгария – всички те растат с между 4 и 6% - нива, които им позволяват реално да догонват стандарта на живот в Западна Европа.

В България ситуацията е доста по-различна. Дори в своя пик растежът не беше движен от устойчиви „двигатели“ като например инвестициите, а от ударното и в доста случаи безсмислено усвояване на европейските средства, свързано с края на предишния програмен период. Също така в помощ на България бе и международната конюнктура – централните банки по света започнаха да печатат пари в опита си да помогнат на икономиките, това механично доведе до повече отпуснати кредити, повече потребление и повече стоки, които България започна да изнася за държавите от Еврозоната.

Но заради липсата на достатъчно стабилни икономически основи – достатъчно предвидима и привлекателна бизнес среда, достатъчно ниско ниво на корупцията и доверие в институциите - инвестициите в страната не се случиха в мащаба, в който се случиха в другите държави от Централна и Източна Европа, които сега отчитат тези високи растежи.

Последните данни на Евростат показват, че засега българската икономика се представя по-добре от средното за ЕС ниво, но твърде далеч от темповете, които трябва да се достигат, за да догонваме жизнения стандарт в Западна Европа – 5-6% според експертите. Последните прогнози за икономическия растеж на България, изготвени от Министерството на финансите, МВФ и на Европейската комисия, за съжаление са още по-песимистични. Вече се вижда забавянето на износа заради икономическите проблеми на Турция и Русия. А чуждите инвестиции с всяка изминала година са все по-малко.Коментари: 0