Българска компания втора в света след Google, заради технологична услуга

Технологията ще облекчи значително работата на разработчици на уеб приложения от цял свят

Българска компания втора в света след Google, заради технологична услуга

Български хостинг доставчик е втората в света компания след IT компанията Google, която предлага на световния пазар иновативната технология управляем от Kubernetes Docker хостинг.

Технологията ще облекчи значително не само работата на разработчици на уеб приложения от цял свят, но ще промени значително традиционни подходи използвани от милиони девелъпъри. Две са компаниите, които към момента предоставят новата технология в световен мащаб - Google Container Engine и ICN.BG Docker Hosting.

Docker е платформа с отворен код, изградена на базата на линукс контейнер технологията, която позволява на разработчиците на уеб приложения да изграждат, доставят и стартират разнообразни приложения, изолирайки ги едно от друга – всяко в своя собствена специфична среда. Очаква се docker технологията драстично да облекчи усилията на уеб разработчиците за настройване на подходяща среда на различни устройства – персонален компютър, собствен сървър, cloud, клиентска среда. 

Погледнато от технологичната страна docker е контейнеризираща технология. Един контейнер съдържа цялата необходима среда за изпълнение: приложението, всички необходими библиотеки и други файлове за изпълнение, както и конфигуриращите файлове за стартирането, обединени в един пакет. Чрез контейнеризиране на платформата за приложения и всичките и необходими елементи, разликите в OS (операционна система) дистрибуциите и базисната инфраструктура се oеднаквяват. Kubernetes от друга страна, е платформа, която управлява целия жизнен цикъл на едно приложение от качването му в облака, през скалирането му с милиони потребители, до обновяването на приложението с нова версия.

Коментари: 0