Българската „Алтерко“ продава телекомуникационния си бизнес в Европа

Предварително договорената цена възлиза на 8,8 млн. евро

Българската „Алтерко“ продава телекомуникационния си бизнес в Европа
644 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

Българският IT холдинг „Алтерко“ АД обяви сключването на обвързващо споразумение за продажбата на телекомуникационните си компании в Европа – „Тера Комюникейшънс“ АД, „Теравойс“ ЕАД, „Алтерпей“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония). Купувач е европейският лидер и най-бързо развиваща се компания в областта на нотификациите и мобилните услуги LINK Mobility Group ASA (LINK).

Съгласно оповестената информация, предварително договорената цена за продажбата възлиза на 8,8 млн. евро, изчислена на база прогнозната стойност на придобиваните дружества (EV) в размер на EBITDA на консолидирана база – 1,6 млн. евро, умножена с коефициент 5.5. Крайната цена ще бъде определена по метода „cash-free/debt-free“, при нормализирани нива на нетния оборотен капитал на всяко от придобиваните дружества за последните 12 (дванадесет) месеца преди датата на продажбата.

Цената ще бъде заплатена на 3 части: 1/3 – чрез плащане към момента на сключване на сделката по банков път, 1/3 – чрез отложено плащане с падеж 3 (три) години след датата на финализиране на продажбата при годишна лихва в размер на 4.75% (четири цяло и седемдесет и пет стотни процента), платима на тримесечие; 1/3 – в ценни книжа от капитала на LINK Mobility Group ASA по цена, определена при затваряне на Фондовата борса в Осло в последния работен ден, предхождащ датата на сключването на Term Sheet-а.

Петте телекомуникационни компании са водещи доставчици в България, Румъния и Македония в областта на телекомуникационните услуги с добавена стойност, мобилен маркетинг и нотификации. Те са утвърдени надеждни партньори на мобилните оператори, банкови институции, общини и търговци. През последните години компаниите демонстрират стабилни позиции на пазара и устойчиво развитие, което именно е привлякло интересът на LINK Mobility Group ASA към тях.

„С оглед резултатите на IoT бизнеса и интереса на инвеститорите към него, офертата на LINK беше оценена като изключителна възможност за промяна в стратегията за развитие на Групата. Продажбата на телекомуникационния ни бизнес в Европа ще ни даде възможност да концентрираме всичките си ресурси в развитието на нови IoT продукти и услуги“, коментира изпълнителният директор Димитър Димитров.

Очаква се продажбата да бъде финализирана до края на месец април 2018 г. Това е второто за LINK придобиване на телекомуникационна компания в региона, с което компанията продължава навлизането си на пазара на телекомуникационни услуги в Югоизточна Европа.

Холдингът Алтерко е лидер в телекомуникационния сектор в Източна Европа с над 15-годишен опит в сегмента на мобилните услуги с добавена стойност. Компанията е със 100% българска собственост, над 100 служители, офиси в България, Румъния, Македония, Сингапур, Малайзия, Тайланд и САЩ, и предлага продуктите си в още над 10 държави. Холдингът включва 12 компании. От 1 декември 2016 г. акциите на Алтерко АД се търгуват на Българската фондова борса.

Коментари: 0