Българската фондова борса има нов директор

Иван Такев напуска институцията, след като я ръководи в продължение на 18 години

Българската фондова борса има нов директор

Снимка: БФБ

Дългогодишният изпълнителен директор на Българската фондова борса (БФБ) Иван Такев напуска институцията. Той ще бъде заменен на поста от доц. д-р Маню Моравенов - дългогодишен експерт в сферата на капиталовите пазари, а в последните години той се занимава и с преподавателска дейност. Решението за присъединяването на Моравенов към състава на Съвета на директорите на БФБ бе взето на извънредно заседание Общото събрание на борсата.

Предстои новият изпълнителен директор да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор и вписан в Търговския регистър.

Иван Такев напуска институцията след 18-годишна кариера в нея. Той постъпва в БФБ на експертна длъжност през 2001 г., а през 2008 г. - точно преди финансовата криза и срива на пазарите - се издига до изпълнителен директор.

Сред постиженията му са утвърждаването на БФБ като технологично модерна европейска борса чрез внедряването на електронната система за търговия на Deutsche Börse – Xetra и преминаването през тази година към нейното най-ново технологично поколение – Т7, създаването на специализираната платформа за оповестяване на регулирана информация – X3 News, както и при придобиването на Българска независима енергийна борса. Такев има ключова роля за въвеждането на водещи практики за добро корпоративно управление чрез активната си работа в Съвета за развитие на капиталовия пазар и Националната комисия за корпоративно управление. Той има сериозни заслуги и за международното позициониране на БФБ.

По време на своята кариера Маню Моравенов заема редица ръководни длъжности в институции и неправителствени организации на българския капиталов и инвестиционен пазар, сред тях Комисията по ценни книжа и фондови борси (сега КФН), работни групи към Министерството на финансите, БФБ, Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Националната комисия по корпоративно управление и др, мотивират избора си от БФБ.

През последните години е ангажиран активно в управлението на кредитния портфейл и кредитоспособността на компаниите, както и ръководенето на процесите при различните източници на финансиране като: корпоративни заеми и банково финансиране, емитиране на облигации, IPO-та и капиталово финансиране.
Коментари: 0