Български инвеститори са придобили 25% от новия външен дълг

Лимитът за поемането на нов заем през 2015 г. е почти изчерпан след пласирането на 3.1 млрд. евро облигации

Български инвеститори са придобили 25% от новия външен дълг
180 ~ 2 мин. четене

Български инвеститори са придобили близо 1/4 от поетия на международните пазари нов външен дълг. В четвъртък България емитира успешно на международните пазари облигации на стойност 3.1 млрд. евро. Книжата бяха пласирани в троен транш със срочност 7, 12 и 20 години и обеми съответно от 1.25 млрд. евро, 1 млрд. евро и 850 млн. евро. Това на практика почти изчерпва лимита за поемане на външен дълг за тази година, пише в днешния си брой в. "Сега".

Емисиите са предизвикали сериозен интерес, като в тях са се включили 370 инвеститори с общ обем на подадените поръчки за 4.9 млрд. евро, съобщиха от финансовото министерство. От данните става ясно, че близо 800 млн. евро, или 1/4 от новия дълг е придобит от български инвеститори. Най-сериозен при тях е бил интересът към емисиите на 7-годишните еврооблигации с падеж през 2022 г. Инвеститори от България са придобили близо 35% от одобрения обем или облигации на стойност около 440 млн. евро. Българските инвеститори са на първо място и при 12-годишните облигации с 26% от обема. При 20-годишните облигации най-сериозен е интересът на инвеститори от Обединеното кралство, които са придобили 35% от книжата, а делът на българските инвеститори е 13%. Банките и пенсионните и застрахователни дружества са били по-активни при облигациите със срочност 7 години. 73% от 20-годишните облигации с падеж през 2035 г. са придобити от инвестиционни посредници, делът на банките е 17%, следван от 10% пенсионни и застрахователни фондове. Очаквано постигнатите доходности са на ниски нива (2.179%, 2.732% и 3.264% от по-ниска към по-висока срочност). Като една от причините за това се сочи доброто състояние на пазарите, след като Европейската централна банка започна програмата си за изкупуване на публичен дълг.

"Финансовото министерство следва да бъде похвалено за реализираните емисии и решението си да пласира основната част от планирания за тази година външен дълг накуп", коментира бившият финансов министър и депутат от ДПС Петър Чобанов. Според него упреците, че е трябвало да бъдат проведени две по-малки емисии в различен период от годината не отчитат възможността за възникване на допълнителни рискове - и вътрешни, и външни. Според Чобанов постигнатите рискови премии са на добри нива, доходността - също. "Активното участие на български инвеститори наистина прави впечатление. Това може да се обясни с малките обеми дълг, който ще се емитира на вътрешните пазари, но донякъде идеята за привличане на външен ресурс се изкривява", коментира още Чобанов. За сравнение при емисията на облигации за 1.493 млрд. евро в мандата на кабинета "Орешарски" български инвеститори придобиха 15%.

Коментари: 0