Българските младежи - най-бездействащите в ЕС

73% от хората между 15 и 24 г. у нас не са икономически активни

Българските младежи - най-бездействащите в ЕС

Младежите в България са най-бездействащите в целия Европейски съюз. Бездействието на младите хора на възраст 15-24 години в ЕС варира от 32,6% в Холандия и 38% в Дания до близо 73% в България и Италия, отчита анализ на „Евростат“ за пазара на труда в ЕС през 2014 г. 

Около 58% от мъжете и жените в тази възрастова група, или 32,4 млн. души в ЕС, са били икономически неактивни през посочения период, отчита анализът. 

Една от най-важните причини обаче за тази икономическа неактивност е фактът, че в тази възрастова група хората повече предпочитат да се образоват, отколкото да работят. 

Икономически неактивните млади европейци в по-голяма степен са били от женски пол – около 16,6 млн., а мъжете са били 15,8 млн., отчита „Евростат“, цитирана от БТА. 

Около 28 млн. от младите европейци на възраст 15-24 години въобще не се интересуват от работа. Други около 2 млн. желаят да работят, но не търсят работа. А останалите желаят да работят, но не веднага. 

По официални данни на НСИ в края на 2014 г. у нас е имало малко над 718 хил. млади хора във възрастовата категория 15-24 години. От тях през миналата година средно образование са завършили близо 53 хил. момчета и момичета, а студентите у нас през 2014 г. са били малко над 270 хил. 

По най-груби сметки това означава, че близо половин милион млади българи на възраст до 24 години след завършването на средното си образование нито учат, нито работят.  

По данни на експерти на европейско ниво съотношението между цялостното ниво на младежка безработица и дела на дългосрочно безработните младежи през 2014 г. на възраст 15-24 години е било 3 към 1, т.е. един от всеки трима безработни младежи в ЕС е бил дългосрочно безработен. 

В България това съотношение е по-близо до 2 към 1, т.е. един от всеки двама младежи у нас е бил дългосрочно безработен. 

Коментари: 0