Българските производители са против поскъпването на газа

Това ще доведе до увеличаване цените на стоките и загуба за производителите

Българските производители са против поскъпването на газа

Сдружение „Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес” изразява сериозната си загриженост и безпокойство от планираното рязко покачване на цената на природния газ за корпоративните, битови и небитови потребители, което води и до скок на цените на топлоенергията и електрическата енергия.

Още повече, че това става по един непрозрачен начин, по съкратена процедура и без обществено обсъждане на въпроса от заинтересованите страни.

Опасенията ни са, че скокът на цените на природния газ ще има изключително неблагоприятен ефект върху редица сектори в българското производство, където енергийните разходи участват със значителен дял при формиране на себестойността на продукцията, като млекопреработване, хлебопроизводство, особено оранжерийното производство и  много други.

Предвид изключително острата конкуренция на произведените в България стоки с тези от внос от други страни от ЕС, едва ли повишаването на цените за крайния потребител би било решението на въпроса. Тоест загубата ще се калкулира изцяло за сметка на производителите.

Ние знаем, какви са формалните основания за вдигане на цената на природния газ, но не разбираме защо следва да се бърза с тази крачка, когато преговорите между ЕС и „Газпром” за принципна промяна в правилата и доставката на природен газ са в много напреднала фаза и е възможно в най-кратки срокове цените, по които руският гигант доставя природен газ за България, да бъдат намалени.

Не разбираме, защо само преди едно тримесечие КЕВР, по чисто политически причини отказа да повиши цената на природния газ, а днес се готви, до голяма степен немотивирано и непрозрачно, да го направи и то шоково.

Крайно време е да се преустанови диктата на монополистите, опериращи на българския пазар, от който страдат българския бизнес и българския потребител. 

Коментари: 0