Българските семейства отделят 20% от месечния си доход за коледни подаръци

Сумата възлиза на 487 лева, сочи проучване на Ferratum Group

Българските семейства отделят 20% от месечния си доход за коледни подаръци

Международният лидер във финансовите технологии и иновации в онлайн кредитирането - Фератум Груп, направи специализирано проучване „Коледен барометър2015“ сред 14,205 домакинства в 21 държави, изследвайки потребителските нагласи и сравнявайки техните разходи за коледни подаръци тази година.

Данните показват, че българските домакинства планират да инвестират 20,5% от месечните си доходи или точно 487 лв. (249 евро), за коледни подаръци през 2015 г. Страната ни се индексира на малко под средното ниво (23 %) за всички участващи в изследването държави. За сравнение, едно семейство в съседна Румъния планира да отдели със 107 евро повече спрямо едно българско.

Домакинствата у нас възнамеряват да похарчат най-много средства за игри и играчки (26,9 %), лакомства (18,4%), книги (15,3%), козметика (12,2%) и електроника (7,8%). Делът на онлайн пазаруването при българите възлиза на 25,5 %. По този показател страната ни се нарежда на 5-то място след Великобритания, Германия, Холандия и Франция, изпреварвайки скандинавските страни и държави от Централна и Източна Европа, които са по-консервативни към онлайн търговията

Европейските страни с най-висок бюджет за коледни покупки са Великобритания (38,5% от доходите), Словакия (31,4%), Испания (28,5%), следвани от Литва, Естония, Румъния, Чехия, Германия. България е на 14-та позиция в класацията с 20,5%, като след нас са Латвия, Дания, Швеция, чийто жители са склонни да отделят между 19,6% - 20,4% от своите разполагаеми доходи на домакинство, за Коледа. На дъното се нареждат Франция, Норвегия, Холандия, които ще похарчат най-малко от възможностите си (между 9-15%).

Предпочитаните категории продукти за Коледа са идентични във всички страни, участвали в проучването. Игрите и играчките са най-желаните коледни подаръци, следвани от книгите, лакомствата и електрониката. Някои определени държави обаче имат различни приоритети. Финландия и Дания са насочени към покупки на нова зимна или спортна екипировка, а други като Норвегия и Германия искат да извършват подобрения на дома. Козметиката и музиката са търсени коледни подаръци в Словакия, Испания, Литва, Чехия, Латвия, Швеция.

В общ план 15,4 % от всички анкетирани домакинства планират да отделят повече финансови средства, в сравнение с възможностите си в предходния коледен сезон, докато 64,6 % възнамеряват да похарчат сума равна на тази през 2014 г. 20% обаче ще похарчат по-малко, спрямо миналата година.

 Проучването  е проведено в 21 държави от различни континенти, в които Ferratum Group оперира, под формата на стандартизиран електронен въпросник. Доходите са посочвани от анкетираните в местна валута, а относителната инвестиция за разходи, свързани с Коледа, е изчислена като са съотнесени разходите за подаръци към разполагаемия доход на домакинството във всяка отделна локация. Раполагаемите доходи за всяка държава се определят от покупателната способност на страната, базирана на данните на Световната Банка за 2014г.

В изследването са участвали 14, 205 домакинства. Анкетираните са на възраст между 21 - 65 години, като 57% от тях са жени. Средният месечен нетен приход на домакинствата варира между 805 – 10 350 евро. Средно 3,2 лица на домакинство са участвали в проучването.
Коментари: 0