БАН се разсърди на държавата, иска си института по метеорология

Академията се отказва от споразумението с просветното министерство

БАН се разсърди на държавата, иска си института по метеорология
Ръководството на Българската академия на науките (БАН) оттегля подписа си от споразумението с Министерството на образованието и науката, по силата на което Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) излиза от БАН и ще заработи като отделна структура под шапката на просветното ведомство.

Причината е в текстове от преходните и заключителните разпоредби към Законопроекта за държавния бюджет за 2019 г., с които се регламентира прехвърлянето. Според БАН текстовете са противоконституционни и противозаконни.

Става дума за параграфи 1 и 3, според които от 1 януари 2019 г. НИМХ от основно звено при БАН следва да се преобразува в юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на МОН. От тогава имуществото, архивът, както и всички права и задължения, включително и членствените правоотношения в национални, европейски и международни организации по метеорология и хидрология, и правото да обучава докторанти по акредитирани докторски програми преминават към него. Друг текст пък вменява на органите на управление на БАН да предприемат необходимите правни и фактически действия за изпълнението.

Според ръководството на академията тези текстове са „силно притеснителни и противоречат както на подписаното на 18 септември споразумение, така и на постигнатите с министъра договорки“. В открито писмо до министър Красимир Вълчев БАН отбелязва, че те „напълно обезсмислят продължителните усилия на ръководните органи на БАН - в отговор на апела на министър-председателя – да решат казуса „НИМХ“ съгласно Закона за БАН и Устава на БАН“.
Коментари: 0