Банка ДСК - надежден партньор на бизнеса

Банка ДСК е утвърден лидер в банкирането на дребно и надежден партньор на бизнеса в България

Банка ДСК - надежден партньор на бизнеса
1240 ~ 1 мин. четене
Банка ДСК е утвърден лидер в банкирането на дребно и надежден партньор на бизнеса в България. Обслужва над три милиона клиенти в най-голямата и постоянно модернизираща се клонова мрежа в страната.

Банката осигурява висококвалифицирано обслужване в специализираните Бизнес центрове за обслужване на малки и средни предприятия и корпоративни клиенти, в които те получават финансови решения, съобразени със спецификата на съответния бизнес.

Банка ДСК се отличава с прилагания гъвкав подход за финансиране на бизнес клиенти, включително земеделски производители и стартиращи фирми, различни бенефициенти по грантови схеми и мерки по програми на Европейския съюз. Банката предлага  атрактивни условия, които отговарят на очакванията на бизнес клиентите с цел изпълнение на заложени плановете за развитие, модернизиране и повишаване на конкурентоспособността им.

Банка ДСК активно работи и с гаранционните схеми на "Национален гаранционен фонд" ЕАД и Европейския инвестиционен фонд, чрез които предлага финансиране при облекчени изисквания за обезпечаване на кредити.

В съответствие с динамичното развитие на финансовия пазар, Банка ДСК разработва и прилага иновативни технологии при обслужване на бизнес клиенти чрез имплементиране на нови продукти и алтернативни канали за обслужване. С цел повишаване качеството и бързината на обслужване и удовлетвореността на клиентите, банката дигитализира и модернизира процеса на обслужване.

Сред основните приоритети на Банка ДСК е оказване подкрепа за развитието на бизнеса на клиентите с цел изграждане на дългосрочно партньорство.

Текстът е част от книгата "Успешните компании" 2018.
Подкрепи Economic.bg