Банка предлага кредит за пенсионери

За обезпечение служат превод на пенсията и застраховка Живот

Банка предлага кредит за пенсионери

Сосиете Женерал Експресбанк представи нов кредитен продукт за пенсионери – кредит Експресо Плюс. Максималният размер на кредита е 5 000 лева, а срокът на изплащане – до 60 месеца. Банката предлага специални промоционални условия по кредита, валидни до 31 юли 2016 г.

По данни на НОИ в България към края на 2015 г. пенсионерите наброяват 2 178 123 или 30% от общото населението на страната. Затова Сосиете Женерал Експресбанк е създала нов специален кредитен продукт подходящ за клиенти, които са получили право на пенсия и са на възраст до 75 години в края на срока на кредита.

Финансовата институция споделя, че по данни от вътрешно проучване сред най-честите причини тази възрастова група потребители да тегли кредит са битови нужди като подсигуряване на отопление за зимния период, подмяна на електроуреди и мебели, покриване на стари или текущи комунални задължения, ремонт на покрив или освежителен такъв на дома, специални събития и обучение на деца и внуци, както и при финансови затруднения на близки. По-рядко - за лечение на членове на семейството и рефинансиране на други кредити.

„Българските пенсионери представляват голям процент от населението на страната.  В същото време, те са активна група от населението и много често търсят финансирането, за да осъществят някои свои планове или да помогнат на близките си. Затова, в отговор на тяхното търсене, създадохме специален кредит за тях - кредит Експресо Плюс”, сподели Наталия Лакова, старши мениджър „Кредитни продукти“ в Сосиете Женерал Експресбанк.

Пример за потребителски кредит Експресо Плюс при ГПР 10,84% за кредит от 3 500 лева за 5 години

  • Фиксиран годишен лихвен процент: 8,45%
  • Срок: 5 години
  • Месечна вноска: 71,72 лв.
  • Обща дължима сума: 4 478,35
  • Такса одобрение 67,50 лева
  • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка: 1,79 лв.

За обезпечения по кредита служат превод на пенсия и застраховка Живот с покритие „Злополука“ за срока на кредита.  

Коментари: 0