Банковите сметки влизат в регистър

Той ще функционира от 2017 г.

Банковите сметки влизат в регистър

От 1 януари 2017 г. ще започне да функционира Регистър на банковите сметки и сейфовете. Това предвижда Наредба 12, приета днес на заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ).

С наредбата се определя редът за подаване и получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове, поддържан от БНБ. 

Регистърът ще осигурява централизирана информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници. 

Информация от регистъра ще могат да получават органите и институциите, посочени в чл. 56а, ал. 3 от Закона за кредитните институции, както и физически и юридически лица относно съдържащите се за тях данни в регистъра.

Коментари: 0