BASF приключи придобиването на активи от Bayer

Около 4500 служители се присъединяват към BASF след сделката

BASF приключи придобиването на активи от Bayer

BASF приключи придобиването на активи и бизнес дейности от Bayer. От компанията съобщават, че сделката е стратегическо допълнение към дейностите на BASF за растителна защита, биотехнологии и дигитално земеделие и отбелязва началото на своята работа в сферата на производство на семена, неселективни хербициди и третиране на семена с нематоциди.

Компанията подписа споразумения през октомври 2017 г. и април 2018 г., за придобиване на активите и бизнеса, които Bayer продаде в контекста на придобиването на Monsanto, с пълна покупна цена от 7.6 млрд. евро.

Около 4500 служители се присъединяват към BASF чрез придобиването. Договорите включват глобалната дейност на Bayer по отношение на амониев глифозинат; производството и селекция на семена, развойна дейност; търговски марки за ключови култури на определени пазари; бизнес със зеленчукови семена; платформа за изследователска и развойна дейност за хибридна пшеница; редица продукти за третиране на семена; определени глифозатни хербициди в Европа, използвани предимно за промишлени цели; пълна платформа за цифрово земеделие Xarvio™; както и някои неселективни изследователски проекти за хербициди и нематоциди. Тези сделки вече са завършени, с изключение на бизнеса със зеленчукови семена, чието приключване се очаква по-късно през третото тримесечие на 2018 г.

 „Този стратегически ход добавя отлични активи към нашето портфолио за силни решения в земеделието и подобрява нашия потенциал за иновации.Като цяло той осигурява още по-пълно и привлекателно предложение за нашите клиенти", казва д-р Мартин Брудермюлер, председател на Съвета на изпълнителните директори и главен технологичен директор на BASF SE.

„Това придобиване трансформира ролята на BASF в земеделието. Укрепва нашето пазарно положение и създава нови възможности за растеж", добави Саори Дюбур, член на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE и отговарящ за Отдел Agricultural Solutions (Решения в земеделието). „Очакваме нашето съвместно пътуване и сърдечно посрещаме новите колеги на BASF."

Клиентите ще се възползват от придобиването, тъй като ще имат достъп до още повече инструменти за увеличаване на добивите, качеството на реколтата и рентабилността. „Със силни решения от засяването до прибирането на реколтата, благодарение на още по-добри възможности за научноизследователска и развойна дейност и мащаб, ние ще увеличим конкуренцията на пазара. Това означава, че клиентите имат реален избор, днес и в бъдеще", обяснява Маркус Хелдт, президент на отдела Agricultural Solutions (Решения в земеделието) на BASF. „След месеци на подготовка за безпроблемното прехвърляне на бизнеса и постепенното натоварване на служителите, всички се стремят да започнат като нов екип и с разширена бизнес дейност и възможности."

За да отрази разширения обхват на своя бизнес в сектора на земеделието, BASF преименува разделението от „Растителна защита" на Agricultural Solutions (Решения в земеделието). Освен това в отдела се създава ново глобално бизнес звено, занимаващо се със семена и генетика.

Коментари: 0