ББР: Безлихвен заем могат да получат и хора с просрочени кредити и запори

При отказ да една от банките в програмата, клиентът може да опита в друга, но има право на заем само от една банка

ББР: Безлихвен заем могат да получат и хора с просрочени кредити и запори

Снимка: Economic.bg/Архив

22544 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

Дори граждани, които имат просрочия по друг заем или запори на лични сметки в банка, могат да кандидатстват за безлихвените кредити, отпускани от Българската банка за развитие. ББР публикува днес отговори на най-често задаваните въпроси  относно безлихвените кредити, които дават подробни разяснения. В случай, че гражданите имат наложен запор за лични задължения, трябва да декларират пред банката, че са запознати и съгласни със средства от кредита да бъдат погасени техни лични задължения по наложения запор.

Изрязаното кредитно досие не е изискване за кандидатстване, но поради налаганите им строги нормативни изисквания, търговските банки могат да вземат предвид кредитната история и платежното поведение на конкретния кандидат преди началото на кризата с COVID-19 и да му предложат друг размер на кредита, по-малък от 4 500 лева, но не по-малък от 1 500 лева, казват още от ББР.

От държавната банка също така посочват, че при отказ от една от банките в програмата, клиентът може да опита да получи заема от друга от банките, включени в нея. Кредит по програмата обаче може да се получи само от една единствена банка.

Категорично изискване е към момента на кандидатстване клиентът да е в неплатен отпуск или да е прекъснал дейност като самоосигуряващо се лице. За кредита може да кандидатстват също и еднолични търговци и пенсионери. Важно е да се знае, че лицето трябва да е в невъзможност да извършва стопанска дейност като търговец чрез предприятието си поради епидемията, подчертават от ББР.

Условие за участие в програмата е да сте в неплатен отпуск, да не се възползвате от друга мярка на правителството, свързана с пандемията COVID-19, и да декларирате, че ще се върнете на работа в същата компания.

От ББР подчертават, че не се дължат такси за разглеждането и за отпускането на кредита, за неговото управление и погасяване, включително няма такса за предсрочно погасяване, Но всяка търговска банка има различни по размер такси за разкриване и управление на сметки, които не се покриват от програмата.

Също така са посочени документите, които са необходими за кандидатстване и формулярите, чието попълване се изисква при кандидатстването.

Всички въпроси и техните отговори може да се намерят ТУК.

Коментари: 0