БЕХ избра банков консорциум за търсения заем

Мостовото финансиране е за срок до 12 месеца, без обезпечение

БЕХ избра банков консорциум за търсения заем
248 ~ 1 мин. четене

Комисията, назначена в БЕХ ЕАД за оценка на получените оферти по процедурата за избор на инвестиционен консултант по сделка за отпускане на мостово финансиране и последващо емитиране на облигационна емисия, приключи своята работа на 8 март 2016 г. Общата стойност на предложеното мостово финансиране от всички участници в процедурата покрива търсеният от БЕХ ЕАД ресурс до 650 млн.евро

Съгласно правилата на процедурата обвързващите оферти на участниците са класирани на база предварително определени критерии, като класираният на първо място участник е консорциум между Ваnса IMI S.p.A. - London Branch, Bank of China Limited - Luxembourg Branch и J.P. Morgan Securities, който ще бъде поканен за договаряне на клаузите и сключване на договор

БЕХ ЕАД запазва правото си да покани за водене на преговори за сключване на договор класирания на второ място консорциум във всеки един момент.

Мостовото финансиране е за срок до 12 месеца, без обезпечение, и ще бъде рефинансирано чрез последващо пласиране на облигационна емисия. Средствата от мостовото финансиране ще бъдат използвани за изплащане на натрупаните задължения на Националната електрическа компания към „Ей И Ес ЗС Марица изток 1“ ЕООД и „Контур Глобал Марица изток 3“ АД с цел влизане в сила на намалението на цените по дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия и покриване на задълженията на централите към „Мини Марица-изток“ ЕАД. 

Подкрепи Economic.bg