Безработицата най-ниска от ноември 2008 г.

Равнището й е 10,8% за ноември 2014 г.

Безработицата най-ниска от ноември 2008 г.

През 2014 г. Агенцията по заетостта отчита най-ниският ръст на безработицата през ноември спрямо предходния месец от 2008 г. насам, съобщават от ведомството.

В сравнение с началото на годината безработните намаляват с около 47 600 души, докато през ноември 2013 г. намалението спрямо началото на годината е било с около 15 хиляди души.

Равнището на безработица през ноември 2014 г. е 10.8%, като то нараства с 0.1 процентни пункта спрямо октомври. Същевременно, в сравнение с ноември 2013 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 0.7 процентни пункта.

В бюрата по труда са регистрирани 353 604 безработни. Те се увеличават с 2159 души спрямо октомври (през ноември 2013 г. безработните са с 9594 души повече спрямо октомври 2013 г.). В сравнение с ноември 2013 г. безработните са значително по-малко - с 22 957 души (през ноември 2013 г. на годишна база безработните са с около 4400 повече).

26 080 са регистрираните младежи до 24 г. – с 338 души по-малко спрямо октомври и с 8504 души по-малко спрямо ноември 2013 г.

По последни данни на Евростат за месец октомври 2014 г. равнището на младежка безработица до 24 г. в България е 21.5%, при средно равнище за ЕС 21.6%. В сравнение със септември равнището на младежката безработица в България намалява с 0.5 процентни пункта, а в сравнение с октомври 2013 г. намалява значително - с 5.9 процентни пункта.

Регистрираните младежи до 29 г. (включващи и тези до 24 г.) са 60 379 - със  144 души по-малко спрямо октомври и с 13 035 души по-малко спрямо ноември 2013 г.

Броят на безработните над 50 години продължава да нараства - с 653 души до 135 398 души. В сравнение със същия месец на 2013 г. безработните над 50 години намаляват с 1861 души.

През ноември 2014 г. новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 33 942 души, като те намаляват с 11 276 души в сравнение с предходния месец. Спрямо ноември 2013 г. общият брой на новорегистрираните е със 7474 души по-малък.

На работа през ноември 2014 г. са постъпили 17 024 безработни, като 12 669 от тях са започнали работа в реалната икономика.

В бюрата по труда са заявени 8504 работни места в реалната икономика - с 2170 места по-малко спрямо октомври. В сравнение с ноември 2013 г., броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 423.

Коментари: 0