Безработицата през април достигна най-ниско равнище от декември 2008 г.

През изминалия месец равнището й стига 6,4%

Безработицата през април достигна най-ниско равнище от декември 2008 г.
712 ~ 2 мин. четене

Заетостта през април 2018 г. достигна най-ниското си равнище на регистрирана безработица от декември 2008 г. насам, сочат данни на Агенцията по заетостта. Тенденцията на свиване продължава, като през изминалия месец равнището стига 6,4%, отчитайки намаление от 0,4% спрямо март 2018 г.  от 1,2% на годишна база. 

В края на април регистрираните безработни са 210 973, или с 4,8% по-малко спрямо предходния месец и с 15,4% спрямо година по-рано. Новорегистрираните безработни през април са 19 927 лица. От тях 1 155 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. От началото на годината експертите – активиране, медиаторите и посредниците в бюрата по труда са активирали 23 498 лица.

Дейността на бюрата по труда е насочена и към заети, учащи и пенсионери, като само през април 475 лица са извършили регистрация като търсещи работа лица.

На работа през месеца са постъпили 22 049 лица, като над 95.0% от тях са устроени в реалната икономика, сочат още данните на Агенция по заетостта. В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през април в субсидирана заетост са включени общо 877 лица, в т.ч. 511 по схеми на ОП РЧР, 304 по програми и 62 по мерки.

На първичния пазар са заявени 24 619 работни места, като 85.5% от тях са от частния сектор. Работните места, свързани със сезонната заетост през месеца, са 8 226, отбелязвайки ръст на месечна и годишна база, съответно с 24,1% и с 16,8%.

Анализът по икономически дейности на заявените свободни работни места на първичния пазар показва, че най-голям е делът им в хотелиерството и ресторантьорството (28,2%), преработващата промишленост (19,2%), търговията (13,9%), селското, горското и рибното стопанство (6,8%), строителството (5,9%) и др.  

Най-търсените през април професии с посредничеството на Агенцията по заетостта са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост; работници в селското, горското и рибното стопанство;  оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на МПС и подвижни съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; помощници при приготвяне на храни; чистачи;  квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.

Коментари: 0