Бившият директор на ЕСО обвини в клевета сегашното ръководство

Иван Йотов упражни право на отговор по повод изказване на финансовия директор на ЕСО Гергана Терзийска

Бившият директор на ЕСО обвини в клевета сегашното ръководство
Бившият изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Иван Йотов обвини сегашното ръководство на дружеството в манипулиране на общественото мнение и уронване на престижа. 

Той упражни правото си на отговор по повод думите на финансовия директор на компанията Гергана Терзийска в интервю за БНТ на 11 октомври във връзка с констатирани нарушения при разходването на 14 млн. лева през 2017 г. Тогава тя прехвърли отговорността върху предишното ръководство на ЕСО, оглавявано именно от Йотов.

Повод за конфликта е доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), който констатира 30 на брой нарушения по Закона за обществени поръчки, допуснати от ЕСО през 2017 г. Проблем е установен при разходването на 14 млн. лв., от всички 136 млн. лв. за обществени поръчки по онова време.  

„Изложени са неверни твърдения, с цел да бъде манипулирано общественото мнение, като са направени внушения за виновност, а именно, че дружеството е изхарчило незаконно над 14 милиона лева. Единствено след решение на компетентния български съд може да се твърди дали са извършени или не закононарушения“, посочва Иван Йотов в правото си на отговор. 

14-те милиона лева са за две обществени поръчки – за застрахователни услуги и за телекомуникационни услуги. 

По повод първата Йотов изтъква, че „ЕСО е спазило реда на закона и е удължило действието на застраховка имущество със ЗАД „Енергия“ на основание чл. 12 от ЗОП (отменен) – договор със свързано предприятие, каквито към онзи момент се явяват ЕСО и „Енергия“. Той изтъква още, че „всички действия са съгласувани своевременно с БЕХ и КЕВР“. 

Предприемането на такава стъпка, обяснява Йотов, е било необходимо тъй като съгласно лицензията на ЕСО, при липса на застраховка на активите му, дружеството дължи глоба 10% от годишния оборот, тоест приблизително 60 млн. лева. 

Наред с мерките предишното ръководство паралелно е провело и открита процедура и е избрало нов изпълнител, става ясно още от думите на Йотов. 

Потенциални финансови санкции са причина ЕСО да действа извънредно и при изпълнението на другата поръчка. Става дума за договор за наетата линия, осигуряваща непрекъснат обмен на данни за управление на електроенергийните системи на България и Гърция. По него ЕСО не е получил съдействие от гръцкия оператор, а той (договорът) също е невъзможно да бъде прекратен. 

При прекъсване обмена на данни, по силата на споразумение за членство в ENTSO-е, санкцията за България и за Гърция е по 2.5 милиона евро. И към настоящия момент, ЕСО все още извършва плащания по същия договор, без проведена обществена поръчка“, посочва Иван Йотов. 

„Тъй като заключението на АДФИ е, че няма установени вреди и нецелево разходвани средства, очаквам настоящото ръководство да предприеме необходимите действия за публично разграничаване от поредния опит за клевета и уронване престижа на дружеството, какъвто представлява коментарът на г-жа Терзийска“, завършва писмото си Иван Йотов. 


Ето и целия текст на Иван Йотов: 

Изложени са неверни твърдения, с цел да бъде манипулирано общественото мнение, като са направени внушения за виновност, а именно, че дружеството е изхарчило незаконно над 14 милиона лева. Единствено след решение на компетентния български съд може да се твърди дали са извършени или не закононарушения. ЕСО е спазило реда на закона и е удължило действието на застраховка имущество със ЗАД "Енергия" на основание чл. 12 от ЗОП (отменен) - договор със свързано предприятие, каквито към онзи момент се явяват ЕСО и Енергия. Всички действия са съгласувани своевременно с БЕХ и КЕВР, тъй като съгласно лицензията на ЕСО, при липса на застраховка на активите му, дружеството дължи глоба 10% от годишния оборот, тоест приблизително 60 млн. лева. Независимо от липсата на задължение по ЗОП, "предишното ръководство" паралелно е провело и открита процедура и е избрало нов изпълнител. Договорът за наетата линия, осигуряваща непрекъснат обмен на данни за управление на електроенергийните системи на България и Гърция, също е невъзможно да бъде прекратен, тъй като ЕСО не получи съдействието на гръцкия оператор за провеждане на съвместна обществена поръчка по ЗОП. При прекъсване обменна на данни, по силата на споразумение за членство в ENTSO-е, санкцията за България и за Гърция е по 2,5 милиона евро. И към настоящия момент, ЕСО все още извършва плащания по същия договор, без проведена обществена поръчка. Тъй като заключението на АДФИ е, че няма установени вреди и нецелево разходвани средства, очаквам настоящото ръководство да предприеме необходимите действия за публично разграничаване от поредния опит за клевета и уронване престижа на дружеството, какъвто представлява коментарът на г-жа Терзийска.
Коментари: 0