Бизнес климатът се влошава през декември

Най-негативни са нагласите в строителството и търговията на дребно

Бизнес климатът се влошава през декември
Автор: Стилиян Гребеничарски

Общият показател на бизнес климата през декември се понижава с 1,1 пункта, спрямо предходния месец, става ясно от публикуваните от Националния статистически институт данни. Основен негативен натиск оказват секторите на строителството и търговията на дребно, въпреки традиционно силния предпразничен сезон.


Бизнес климатът в промишлеността се повишава с 2,4 пункта в сравнение с ноември, което се дължи на леко подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно производствената активност през следващите три месеца са благоприятни. Те обаче не са съпроводени с намерение за допълнително наемане на персонал.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 58,4 и 28,1% от предприемачите, става ясно от анкетите на НСИ. По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията са те да останат без промяна през следващите три месеца .

Значителен спад отчита строителството, където бизнес климатът се влошава с 8,2 пункта. Песимистични са оценките и очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях, настоящата строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца са по-неблагоприятни. Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде несигурната икономическа среда. Браншът очаква запазване на цените на строителната продукция.

Показателят за търговията на дребно се понижава с 4,6 пункта спрямо ноември, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците за бизнес състоянието на фирмите им. Те стават и по-резервирани в прогнозите си за обема на продажбите и поръчките към доставчици през следващите три месеца.

Основните пречки, посочвани от мениджърите в сектора са несигурната икономическа среда, ограниченото вътрешно търсене  и силната конкуренция. Търговците не очакват сериозни ценови колебания през следващите три месеца.

Бизнес климатът в услугите се подобрява с 2,4 пункта на месечна база. Подобрение е отчетено, както в оценките и очакванията за състоянието на компаниите, така и в прогнозите за търсенето на услуги. Както и в промишлеността обаче, позитивните нагласи не са съпроводени с намерение за увеличаване на персонала. Мениджърите не залагат на съществено изменение на цените в сектора през следващото тримесечие.

Коментари: 0