Бизнесът иска бързи промени за \"данък уикенд\"

Работодателските организации считат, че това ще облекчи фирмите

Бизнесът иска бързи промени за \
Бизнесът настоява депутатите възможно най-бързо да приемат промените за "данък уикенд", които касаят личното ползване на служебни активи. Това се казва в декларация на Национално представените работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Поводът е, че приемането на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на първо четене не се е случило днес, според предвидената програма за работа на парламента. А забавянето може да доведе до отлагане за есенната сесия, тъй като от август депутатите излизат във ваканция.

Според бизнеса, поправките в закона водят до по-лесно администриране и събиране на данъци, произтичащо от ползването на фирмени активи за лични цели и не води до допълнителна тежест и разходи за фирмите.

Организациите подкрепят предвижданата възможност за избор на данъчнозадълженото лице - дали да предпочете еднократно облагане на разходите за лични нужди по ЗКПО, или да избере подоходно облагане по ЗДДФЛ и внасяне на съответните осигуровки. 

С предлагания законопроект се премахват непълноти в законодателството, които могат да доведат до неравно третиране, субективизъм и корупционни практики при прилагането на "данък уикенд", се казва в декларацията.
Коментари: 0